Arena Trøndelag

Dato:
23. november 2023 10.00 - 24. november 2023 13.00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
KS, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen, stortingsrepresentanter
Påmeldingsfrist:
12. november 2023 23.59

Vi har gleden av å invitere til et ny utgave av Arena Trøndelag. Det er KS, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren som står bak fellessamlingen for politisk og administrative ledere i Trøndelag.

Publisert 14.09.2023

Hovedtema denne gangen er Trønderske kommuner – inn i en ny tid!

Klimakrisen, en aldrende befolkning, mangel på arbeidskraft, voksne utenfor arbeidsmarkedet, og mistrivsel blant unge. Utfordringer som må møtes med nye svar. I en stadig mer uforutsigbar verden – med stor endringstakt – må vi tenke framtid, helhet og sammenhenger på nye måter. Hva kreves det når ikke alle løsningen er kjent på forhånd, og hvilket ansvar har vi alle?

 

Det vil bli belyse tema innen områdene;  grunnleggende samfunnssikkerhet - digitalisering - bærekraft.

 • Hva er regjeringen politikk for bærekraftige kommuner i årene fremover?
 • Samfunnssikkerhet under press; Hva må kommunene være rustet for i årene fremover?
 • Fremtidens helse og omsorg i Midt Norge. Hvilke forventninger og ambisjoner har vi til helsefelleskapet i vårt fylke?
 • Tøffe tider, behov for tøffere politikere ? Politikeren som menneske, særlig med tanke på de som står i front – må vi akseptere at hardere debattklima, hatefulle ytringer og trusler mot folkevalgte har kommet for å bli?
 • Fra valgkamp til bærekraftig kommune. Hvordan få til gode prosesser lokalt?
 • Hva skjer innen digitalisering i trønderske kommuner ?
 • Ungdomsstemmen; Hva er viktig for oss, og hvordan ta oss med på laget?
 • Konstituerende fylkesmøte i KS Trøndelag

 

Endelig program vil bli lagt ut når vi har alt på plass, men vi kan opplyse at bl.a. følgende vil bidra under konferansen;

 • Statssekretær Kommunal- og distriktsdepartementet Sigrun Wiggen Prestbakmo
 • Direktør Cecilie Daae, utvalgsmedlem i totalberedskapskommisjonen
 • Helse Midt-Norge, Styreleder Odd Inge Mjøen og adm. dir. Stig Slørdal
 • Områdedirektør KS Helge Eide
 • Vibeke Stjern, utvalgsmedlem generalistkommuneutvalget og tidligere ordfører i Åfjord kommune
 • Tone Sofie Aglen, politisk kommentator NRK
 • Ungdommens fylkesutvalg

 

Det legges det opp til aktiv dialog rundt sentrale- og aktuelle tema med mulighet for spørsmål og kommentarer underveis. 

Du er velkommen til å melde deg på. 

 

Lenke for påmelding

NB! Vær oppmerksom på at din registrering ikke er endelig gjennomført og registrert før du mottar en ordrebekreftelse på e-post. Ordrebekreftelsen sendes fra avsender Statsforvalteren <ikkesvar@deltager.statsforvalteren.no>.
Tips! Sjekk også din Søppelpost om du ikke mottar ordrebekreftelsen i din vanlige Innboks. Påmelding er bindene.

Dato:
23. november 2023 10.00 - 24. november 2023 13.00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
KS, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen, stortingsrepresentanter
Påmeldingsfrist:
12. november 2023 23.59