Temasamling Klimatilpasning og digitale hjelpemidler

Dato:
20. januar 2022 09.00 - 13.00
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Nettverk klimatilpasning Trøndelag, i samarbeid med Norge digitalt
Målgruppe:
Hovedmålgruppen for temasamlingen er de som arbeider i kommunale sektorer hvor de bruker geografiske data, GIS-verktøy, kartportaler og digitale verktøy i sitt arbeid med planlegging eller forvaltning, kommunens kontakter for klimatilpasning, de som har interesse for klimatilpasning, de som ser behovet for innsikt i aktuelle verktøy og som ønsker å lære mer.
Påmeldingsfrist:
18. januar 2022 23.59

Nettverk klimatilpasning Trøndelag, i samarbeid med Norge digitalt, inviterer til temasamling med tema Klimatilpasning og digitale hjelpemidler torsdag 20. januar kl. 09:00-13:00. Samlingen gjennomføres digitalt på Teams.

Publisert 17.12.2021

Nettverk klimatilpasning Trøndelag (NKT) er et regionalt nettverk, etablert i 2017, med mål om å bidra til «Et klimarobust Trøndelag innen 2030». Nettverket ledes av Statsforvalteren i Trøndelag og Trondheim kommune.

Kommunene er både planmyndighet, en stor utbygger og har forvalteransvar på en rekke områder.  For at kommunene i Trøndelag skal få mer kunnskap på området klimatilpasning, er det viktig at de får bedre kjennskap til hvilke verktøy som kan brukes i dette arbeidet. Det foreligger en rekke gode løsninger og verktøy fra både statlige aktører, fylker og kommuner og forskningssentra, men mange kjenner ikke nok til disse verktøyene.

Noen av foredragsholdere som presenterer aktuelle verktøy og hjelpemidler i arbeidet med klimatilpasning vil være Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Kartverket, NTNU og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det kan senere være aktuelt å følge opp denne digitale samlingen med mer praktiske, fysiske arbeidsmøter hvor ulike verktøy presenteres nærmere og prøves ut i mindre grupper.

Påmelding gjøres via påmeldingsskjemaet under, påmeldingsfrist 18. januar 2022.
Påmeldte vil få tilsendt en Teams-lenke dagen før samlingen. NB: Husk å holde av datoen i din kalender!

Endelig program vil bli sendt ut sammen med Teams-innkalling. 

Dato:
20. januar 2022 09.00 - 13.00
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Nettverk klimatilpasning Trøndelag, i samarbeid med Norge digitalt
Målgruppe:
Hovedmålgruppen for temasamlingen er de som arbeider i kommunale sektorer hvor de bruker geografiske data, GIS-verktøy, kartportaler og digitale verktøy i sitt arbeid med planlegging eller forvaltning, kommunens kontakter for klimatilpasning, de som har interesse for klimatilpasning, de som ser behovet for innsikt i aktuelle verktøy og som ønsker å lære mer.
Påmeldingsfrist:
18. januar 2022 23.59