Nettverkssamling kommuneøkonomi

Dato:
5. juni 2018 17.00 - 7. juni 2018 13.00
Sted:
Stjørdal, Scandic Hell
Arrangør:
NKK, KS og Fylkesmannen
Målgruppe:
Alle som jobber med kommuneøkonomi og kommuneregnskap

I samarbeid med NKK og KS inviterer Fylkesmannen i Trøndelag alle som jobber med kommuneøkonomi til felles fagsamling i nye Trøndelag.

Publisert 30.01.2018

Samlingen starter opp på ettermiddagen 5. juni og varer fram til lunsj 7. juni.  

KS og NKK stiller med sine kommuneøkonomieksperter Rune Bye (KS), Sigmund Engdal (KS) og Asbjørn Pedersen (NKK). Program finner du i lenke til høyre. Programmet legger opp til å gi faglig påfyll gjennom en miks av foredrag, erfaringsdeling og diskusjon. Hovedtema er bruk av regnskaps- og budsjettanalyser i den økonomiske styringen, men vi skal også innom følgende tema:

  • Usikkerhet og utfordringer på kort og lang sikt
  • Kommuneproposisjonen 2019
  • Budsjettprosess ved sammenslåing
  • Visualisering av styringsdata

 På kvelden 6. juni blir det felles utflukt og etter hvert middag på Ersgard. 

Deltakeravgiften er på 1900 kroner. Dette dekker selve konferansen samt kost og losji. Deltakeravgiften er den samme uavhengig av om du velger med eller uten overnatting eller deltar kun på deler av samlingen.