Dialogmøter med kommunene

Fylkesmannen sin Helse og omsorgsavdeling gjennomfører denne høsten dialogmøter med alle kommuner i Trøndelag hvor hovedtema er tjenester til eldre.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.09.2018

Bakgrunnen for ønsket om et dialogmøte med kommunene er de utfordringene kommunene står overfor innenfor omsorg, habilitering og rehabilitering, folkehelse, rus og psykisk helse. Flere stortingsmeldinger beskriver en utvikling der kravene til kommunal helse og omsorg stadig økes. Samhandlingsreformen har også gitt større utfordringer til kommunene.

Andelen eldre med hjelpebehov øker i årene fremover og nye måter å jobbe på i kommunal helse- og omsorgssektor blir nødvendig.

Dialogmøte vil derfor i stor grad handle om å få tilbakemeldinger fra kommunene som igjen skal danne grunnlaget for Fylkesmannens rådgivningsoppdrag overfor kommunene innen eldreomsorg.
I løpet av dialogmøtet vil Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester være til stede og informere om sitt arbeid.

11. september- Hitra, Frøya, Hemne og Snillfjord
12. september- Orkdal, Skaun, Agdenes, Oppdal, Meldal og Rennebu
13. september- Ørland, Åfjord, Roan, Indre Fosen, Bjugn
25. september- Røros, Holtålen,
26. september- Stjørdal, Tydal, Selbu, Meråker
27. september- Malvik, Trondheim, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal
3. oktober- Levanger, Verdal, Frosta
4. oktober- Inderøy, Steinkjer, Verran, Snåsa
16. oktober- Vikna, Nærøy, Leka
17. oktober- Namdalseid, Namsos, Fosnes, Flatanger, Overhalla,Osen, Høylandet
18. oktober- Grong, Røyrvik, Lierne, Namsskogan

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.