Læringsnettverket for barneverntjenestene i Trøndelag

På denne siden finner du informasjon om utviklingsarbeidet på barnevernområdet i Trøndelag, med særlig vekt på aktiviteten og tiltakene i de regionale Læringsnettverkene på barnevernområdet.

Regjeringen har besluttet å gjennomføre et kvalitets- og kompetanseløft i perioden 2018 – 2024 for de kommunale barneverntjenestene. Tiltakene skal bidra til at barn, unge og familier møter ansatte med høy faglig kompetanse og tjenester av god kvalitet.

Ett av tiltakene kompetansestrategien er å stimulere til etablering av lokale læringsnettverk for barneverntjenestene over hele landet. I Trøndelag er det etablert fem regionale læringsnettverk. Dette betyr at alle barneverntjenestene i fylket er tilknyttet et læringsnettverk. I tillegg er det etablert et læringsnettverk på ledernivå, hvor alle barnevernlederne i fylket deltar.

Formål med nettverkene

Læringsnettverkene skal bidra til at kommunene samarbeider om kvalitetsutvikling, med utgangspunkt i lokale forhold og behov. Et læringsnettverk består av flere kommuner som på tvers av kommunegrenser danner fagfellesskap og initierer utviklingsprosjekter for å styrke lokale tjenester og tilbud rettet mot utsatte barn og familier. Dette kan du lese mer om i ett av vedleggene til høyre i bildet.

Stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt

Fylkesmannen har fått tilskudd fra Bufdir som skal benyttes til utviklingstiltak i de enkelte læringsnettverkene. I 2019 ble det fordelt til sammen 900.000,- som gikk til fire av de fem læringsnettverkene.

I tillegg er det brukt 3.000.000,- til opprettelse av fosterhjemsstillinger i de enkelte læringsnettverk. Dette er ressurser som flere kommuner skal samarbeide om.

I 2020 er potten for stimuleringsmidler tilsvarende som i 2019.

Utviklingsprosjekt

Oversikt over de enkelte læringsnettverk sine utviklingsprosjekt finner du i lenke til høyre. Læringsnettverkene kan også ha andre samarbeidsprosjekt, utover det som fremgår av oversikten.

Styringsgruppe og Ressursgruppa for læringsnettverkene

Barnevernledernettverket, bestående av alle barnevernlederne i fylket, er styringsgruppe for de fem læringsnettverkene. Hvert læringsnettverk har en koordinator som også er representert i Ressursgruppa.

Ressursgruppa for læringsnettverket består av koordinator for de enkelte læringsnettverk, representant fra kompetansemiljøa, brukarorganisasjonene, KS og Fylkesmannen. Du finner oversikt over hvem som utgjør Ressursgruppa i 2020 under «Ressursgruppa».

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.