Barn og foreldre

Oppdatert 13.12.2022

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

30.01.2023

Digital Fagfredag

Statsforvalteren i Trøndelag vil gjennom 2023 arrangere digital Fagfredag. Målgruppen er i hovedsak ledere og ansatte som jobber med barnevern. Enkelte av fagfredagene har imidlertid en bredere målgruppe, der temaet omfatter flere fagområder.


14.12.2022

Frokostseminar om endringene i velferdstjenestelovgivningen og veilederen Samarbeid om tjenenester til barn, unge og deres familier

Tema for teamsmøtet er Retten til barnekoordinator


14.12.2022

Frokostseminar om endringene i velferdstjenestelovgivningen og veilederen Samarbeid om tjenenester til barn, unge og deres familier

Tema for teamsmøtet er Regelverksendringene og veiledere Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier


07.12.2022

Ny barnevernslov

1. januar 2023 trer ny barnevernslov i kraft. Hovedmålet med den nye loven er å øke rettssikkerheten for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst.


27.09.2022

Sosioøkonomi og barnevernet

Et webinar om muligheter i samarbeidet mellom NAV og barnevernstjenesten.


08.09.2022

Statsforvalterens kartlegging av fylkets barneverntjenester er nå klar

For mange ansatte i barnevernet slutter, og mange tjenester sliter med rekruttering og høyt sykefravær. Det viser en kartlegging av tilstanden i det kommunale barnevernet i Trøndelag gjennomført i vår.


16.06.2022

Skjønnsmidler til vertskommuner for mottak

Stortinget har vedtatt å øke skjønnsrammen til vertskommuner som har vesentlige utgifter til ukrainske flyktninger i mottaksfasen med 170 millioner kroner. Vertskommuner kan søke Statsforvalteren i Trøndelag om skjønnsmidler  innen 20.oktober.


01.06.2022

Barn og unge kan klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, slik at det kan bli bedre. Dette gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem, eller på barnevernsinstitusjon.


04.03.2022

Invitasjon til digital fagsamling – barnekonvensjonen i saksbehandling etter sosialtjenesteloven.

Barns beste og barnets rett til å bli hørt i saker om økonomisk stønad.


17.12.2021

Ikke funnet systemsvikt som medvirket til barnedødsfall

Statsforvalteren har ført tilsyn med barnevernet i tre kommuner i Trøndelag, samt Bufetat etter at et spedbarn døde i fosterhjem. Statsforvalteren har ikke funnet lovbrudd, feil eller mangler i systemene som medvirket til det tragiske utfallet i saken.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel