Hva kan en verge gjøre i starten av et vergeoppdrag for å få oversikt over vergehavers noen ganger komplekse og uoversiktlige økonomi?

Mange verger opplever i starten av et vergeoppdrag at økonomien til vergehaver er kaotisk og uoversiktlig. I slike saker bugner ofte postkassen av uåpnede regninger og kravene fra kreditorene er mange. Hva kan en verge gjøre i en slik fase for å på best mulig og effektiv måte skaffe seg en oversikt over vergehavers økonomi?

Nedenfor er det kort oppsummert noen punkter med handlinger man kan foreta seg for å få bedre oversikt:

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.02.2021
  • Sjekk sist skattemelding. Skattemeldingen vil gi god informasjon om gjeldssituasjonen til vergehaver. Mange kreditorer vil være oppført på denne. Derfor vil en skattemelding være et greit utgangspunkt.

 

  • Kan vergehaver logge seg inn på Gjeldsregisteret? (krever bankid). Dette registeret vil vise en oversikt over vergehavers usikrede gjeld. Gjeldsregisteret har samlet all informasjon om vergehavers gjeld fra alle norske banker og er ment til å være et hjelpemiddel både for privatpersoner, men også kreditorer.

 

  • Send en felles mail til alle kjente inkassoselskaper, i stedet for til hver enkelt. Ofte kan det lønne seg å sende én mail til kreditorene i stedet for å åpne hvert enkelt brev fra postkassen. Årsaken til dette er at kravene som man finner i postkassen ofte er utdaterte og gamle. På det tidspunktet verge skal skaffe seg oversikt over kravene, kan de allerede ha eskalert seg til et langt høyere beløp enn det som er angitt på faktura. Som vi alle vet løper renter og gebyrer hos kredittselskapene fra dag til dag. Dette gjelder særlig i de tilfellene hvor brevene har ligget lenge i postkassen uåpnet.  Et godt råd her vil derfor være å sortere brevene etter hvilken kreditor de tilhører, og deretter sende en fellesmail til krediorene med en forespørsel om hva vergehavers totale utestående beløp er per dags dato. På denne måten vil verge få en helt oppdatert kravsliste. For å ivareta personvernet på best mulig måte er det mulig å sende en fellesmail til alle kreditorene ved å sende mailen til en hovedkreditor, og sette resten på blindkopi.

 

  • Ta kontakt med Nav Økonomi- og gjeldsrådgivning. Nav har plikt til å yte økonomiske rådgivning. Her får du enkle råd og hjelp til selvhjelp. NAV Økonomi- og gjeldsrådgivning er økonomirådstelefonen i NAV. Telefonnummeret er 55 55 33 39.

 

  • Ta kontakt med Namsmannen. Namsmannen skal kunne gi råd om offentlig gjeldsordning.

 

  • Aktuelt å legge inn «frivillig kredittsperre»? Frivillig kredittsperre innebærer at man sperrer seg selv mot kredittvurdering. Slik at man blant annet ikke kan søke om forbrukslån og kredittkort. For å frivillig sperre sitt navn mot kredittvurderinger, må vergehaver selv i samarbeid med verge ta kontakt med aktørene i Norge som har konsesjon fra Datatilsynet til å kredittvurdere privatpersoner. Disse er forpliktet til å tilby kredittsperre. Mange virksomheter har konsesjon til å kredittvurdere i Norge, men bare fire av disse kredittvurderer privatpersoner. Disse er Bisnode, Evry, Creditsafe og Experian. For å være sikker på at vergehaver er blitt sperret for kredittvurdering, må vergehaver i samarbeid med verge sperre seg selv hos alle disse fire aktørene. Bisnode, Experian, Evry og Creditsafe har alle egne portaler hvor man kan administrere kredittsperren og man benytter BankID for å logge inn i disse.

 

Når man først har skaffet seg en oversikt over vergehavers økonomi vil neste skritt være å forhandle med kreditorene og lage en nedbetalingsplan for vergehaver. Dersom økonomien til vergehaver tillater det vil et generelt tips være å betale mer aggressivt ned på kravet enn den nedbetalingsplanen kreditor har lagt opp til.

Det er også viktig å huske på at kreditorene ofte strekker seg langt i form av å fryse renter, og i noen tilfeller slette renter og gebyrer, dersom man bare tar kontakt. Det er ikke alltid så mye som skal til for å få til dette. Gjerne bare en enkelt telefon eller e-post.

For mer ytterligere informasjon om fremgangsmåte, se:

https://dinero.no/frivillig-kredittsperre-hvordan-og-hvorfor/

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.