Nå lager vi digitale vergefullmakter i vergemål for voksne

Samfunnet blir stadig mer digitalisert, men digitale løsninger er ofte ikke tilrettelagt for at en person kan bruke dem på vegne av andre. For at personer som har verge skal motta den bistanden de har behov for, digitaliserer vi vergefullmaktene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.02.2022

Her finner du nyttig informasjon om vergefullmaktene i vergemål for voksne. Dette er informasjon til deg som har eller trenger verge, deg som er verge eller er foreslått som verge og deg som er i nær familie med en som har eller trenger verge.

Hva er en vergefullmakt?

Vergefullmakten er dokumentet som legitimerer vergen til å opptre på vegne av personen som har verge. I vergefullmakten står det hvilke oppgaver vergen kan bistå med. Hva som står i vergefullmakten varierer ut fra hvilket bistandsbehov personen med verge har, og hva personen har samtykket til.

Digitale vergefullmakter

Nå lager vi digitale vergefullmakter i vergemål for voksne.

Når vergefullmaktene blir digitale kan tredjeparter, for eksempel bank og NAV, enkelt gi vergen tilgang til tjenester som er omfattet av fullmakten. De digitale vergefullmaktene inneholder «legitimasjoner», og hver legitimasjon gir vergen tilgang til en bestemt tjeneste.

Et eksempel på en legitimasjon er tilgang hos NAV for å søke om uføretrygd. Du kan lese mer om de ulike legitimasjonene her.

Eksempler på hvordan de gamle og de nye vergefullmaktene ser ut finner du her.

De digitale tilgangene til de ulike virksomhetene (NAV, bank osv.) er foreløpig ikke på plass. Vi har likevel startet arbeidet med å digitalisere vergefullmaktene, for at de skal være klare når de digitale tilgangene er i drift.

Bruk av verifikasjonskode på vergefullmakten

Vergefullmaktene får en «verifikasjonskode», som erstatter Statsforvalterens signatur og stempel. Koden består av 13 tall/bokstaver. På nettsiden fullmakt.vergemal.no kan vergefullmakten verifiseres ved å skrive inn vergehavers etternavn og verifikasjonskoden. Man får da se hvem som har verge, hvem som er verge, om vergefullmakten er gyldig og hva den omfatter.

Dersom vergefullmakten blir endret, lager vi en ny verifikasjonskode. Statsforvalteren kan også tilbakekalle en vergefullmakt, dersom den har kommet på avveie. Ved søk på utdaterte og tilbakekalte koder, vil det komme informasjon om at denne fullmakten ikke lenger er gyldig.

Verifikasjonskodene tas i bruk etter hvert som vi utsteder nye vergefullmakter. Vergefullmakter uten verifikasjonskode, men med signatur og stempel, vil fremdeles være i bruk en god stund, og er gyldige inntil de er blitt erstattet av en ny vergefullmakt.

I noen saker vil det fremdeles bli utstedt fullmakter med signatur og stempel, som ikke er digitale. Dette gjelder blant annet fullmakt etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, fullmakt til å kjøpe eller selge fast eiendom på vegne av personen med verge, og andre saker hvor Statsforvalterens samtykke er nødvendig.

Vergemålet tilpasses behovet til den enkelte

Når vi utsteder de digitale vergefullmaktene, foretar vi en konkret vurdering av bistandsbehovet til personen som har/trenger verge, og hva personen har samtykket til. Formålet med dette er at vergemålet ikke skal være mer inngripende enn nødvendig, og at det skal tilpasses ønskene og behovene til personen det gjelder.

For å vurdere hva vergefullmakten skal inneholde, innhenter vi opplysninger om helsetilstand, fungering og livssituasjon fra personen som har/trenger verge, fra lege/sakkyndig, og eventuelt fra verge, pårørende eller personer i helse- og omsorgsapparatet.

Har du mottatt brev om opprettelse av vergemål eller om ny vergefullmakt og endring av vergemålet?

Hvis du har mottatt forhåndsvarsel om vergemål for deg selv, eller et nært familiemedlem, betyr det at Statsforvalteren skal vurdere om vi skal opprette et vergemål. Har du mottatt brev om at vi skal utstede en ny vergefullmakt, skal vi vurdere om vergemålet som tidligere er opprettet, er tilpasset hjelpebehovet til personen som har verge.

Hvis du ønsker det, kan du ta kontakt med oss for å informere om ditt eget eller andres behov for bistand, ved å fylle ut kartleggingsskjema. Skjemaet inneholder en oversikt over de ulike legitimasjonene (se over). Dersom du sender inn skjemaet, skal du kun sette kryss ved de punktene som er aktuelle i nær fremtid. Du kan også benytte deg av det åpne feltet nederst i skjemaet, dersom legitimasjonene ikke passer.

Vi oppfordrer til digital innsendelse av informasjon til oss via Altinn.

Kartleggingsskjemaet for nye vergemål finner du her med tittelen «Behovskartlegging for opprettelse av vergemål».

Kartleggingsskjemaet for endring av vergemål finner du her med tittelen «Forespørsel om endring av vergefullmakt».

Har du ikke mulighet for å sende inn kartleggingsskjema digitalt, så kan du skrive ut dette  kartleggingsskjemaet. Dette kan du også sende inn som vedlegg til «Melding til Statsforvalteren» på Altinn.

Blir vergemål som tidligere er opprettet endret?

Siden de digitale vergefullmaktene er mer detaljerte og tilpasset den enkelte, kan det bli nødvendig å endre vergemål som tidligere er opprettet. Vergemålet kan bli mer eller mindre omfattende enn det tidligere har vært.

Vi har høsten 2021 startet med å utstede nye vergefullmakter i vergemål som tidligere er opprettet, og vil fortsette med dette i 2022. Før vi sender ut ny vergefullmakt, sender vi et forhåndsvarsel. Vi sender brev til personen som har verge, vergen og nærmeste familie for å informere om at vi skal vurdere om vergemålet skal endres.

Hva skjer med de gamle vergefullmaktene?

De gamle vergefullmaktene er fremdeles i bruk, og er gyldige inntil det er utstedt en ny vergefullmakt.

Her finner du mer informasjon om prosjektet med å digitalisere vergefullmaktene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.