Digitale løsninger

Informasjon om digitale løsninger for dem som har vergemål

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.12.2014

Hvordan kontakte fylkesmannen på en sikker måte

 • Vi ber om at du bruker skjema i Altinn for henvendelser til Vergemålsavdelingen. Du finner skjema på vergemal.no.
 • Sikker melding til fylkesmannen om vergemål  (benyttes til alle henvendelser om vergemål der det ikke er egne skjema):
 • Du laster opp vedlegg ved å trykke på knappen «oversikt skjema og vedlegg» - se under:
 • Du som sender henvendelsen logger inn i Altinn som deg selv med din egen Elektronisk ID.

Postadresse

Post sendes til følgende adresse:

Statsforvalteren i Rogaland

Postboks 59, 4001 Stavanger

E-postadresse til Fylkesmannen i Rogaland

sfropost@statsforvalteren.no

Husk!

Ikke bruk e-post når du skal sende personopplysninger og annen sensitiv informasjon.

Endring av postadresse i Folkeregisteret

Ved oppstart av oppdraget bør vergen, i samråd med vergehaver, først ta stilling til om vergehavers postadresse skal endres til vergens postadresse, som en c/o-adresse.

Dersom postadresse skal endres, kan du/dere:

 • Gå inn på Skatteetatens hjemmesider, velg «Skriv til oss».
 • Du må deretter logge deg inn og sende melding i Altinn om at du er verge, og oppgi navn og fødselsnummer på den du er verge for.
 • Oppgi ønsket postadresse i meldingen.

Etter noen dager kommer melding om at Folkeregisteret har endret postadresse.

Bestille skattemelding

Hvordan vergen bestiller kopi av skattemelding er omtalt på vergemal.no:

Slik bestiller vergen skattemelding:

 • Gå til Skatteetatens hjemmesider og velg «Kontaktskjema for privatpersoner ».
 • Velg "åpne kontaktskjema".
 • Logg inn som deg selv - Velg tema = Skattemelding.
 • Fyll inn inntektsår 20XX (svar nei på spørsmål om saksnummer).
 • Fyll inn overskrift: Verge - bestilling av skattemelding.
 • Skriv inn følgende tekst: På vegne av person med verge, fødselsnummer XXXXXXXXXXX bestilles skattemeldingen for 20XX (OBS: Viktig at fødselsnummeret til personen med verge skrives som 11 sammenhengende tall).
 • Gå til Oversikt - Skjema og vedlegg - legg ved vergemålsfullmakten.
 • Trykk kontroller skjema, kvitter ut - Trykk videre til signering. Sjekk at vedlegget blir registrert.
 • Trykk signer og send inn.

 

Vergen kan kun bestille skattemelding for én vergehaver per melding.

imagezpvme.png

(skjermdump fra Skatteetaten.no)

 

Bruk av vergehavers elektroniske identitetsløsninger

BankID

BankID er en personlig identitetsnøkkel.

Vergen kan ikke benytte vergehavers BankID. Bruker du andres BankID er det samme som at du utgir deg for å være eier av identitetsnøkkelen.  

Verge med disposisjonsrett til en vergehavers konto i en bank vil kunne benytte egen BankID for å disponere kontoen. Vergen må ta kontakt med den enkelte bank for videre instruksjoner og fremgangsmåte da dette kan variere.

BankID gir tilgang til høyeste sikkerhetsnivå, nivå 4.

MinID

MinID er personlig.

Vergen skal som hovedregel ikke bruke vergehavers MinID.

Det er imidlertid tilfeller der det er behov for at vergen kan få tilgang til f.eks. vergehavers Altinn.

MinID, med tilsendte pinkoder gir tilgang på sikkerhetsnivå 3.

Sikkerhetsnivå 3 vil gi mulighet for innlogging hos NAV, men med begrensede tjenester sammenlignet med BankID, som gir tilgang til sikkerhetsnivå 4.

Nøyaktig hvilke tjenester vergen får oversikt over med MinID-tilgang kan være noe varierende. Vergen må undersøke med de ulike etatene når spørsmål oppstår.

En løsning for slik tilgang er beskrevet på vergemal.no.

Slik kan det gjøres:

 • Fylkesmannen utsteder vergefullmakt som en del av oppnevningen.
 • Vergen kontakter Skatteetaten og legitimerer seg med vergefullmakten, slik at vergens postadresse legges inn som postadresse for vergehaver.
 • Vergen sender kopi av vergefullmakten til Digitaliseringsdirekoratet (Digdir). Digdir nullstiller innloggings-profil i MinID på vergehaver – dersom det foreligger slik innloggings-profil. Vergen kan kontakte Digdirs brukerstøtte på brukerstotte@digdir.no eller telefon 800 30 300. Hvis vergen ringer brukerstøtten, må hun/han ha vergehavers fulle fødsels- og personnummer klart.
 • Når Digdir nullstiller innloggingsprofilen blir det automatisk sendt ut koder til vergehavers folkeregistrerte adresse. Dersom vergen har lagt inn egen adresse som postadresse blir kodene sendt til vergens adresse/vergehavers c/o-adresse.
 • Vergen kan da logge seg inn i Altinn, og kan bl.a. få tilgang til vergehavers skattemelding og skatteoppgjør.

Digital postkasse

Digipost og E-boks er digitale postkasser.

Her kan du motta post elektronisk istedenfor brev i vanlig postkasse.

Ved opprettelse av Digipost, kreves BankID og kan derfor ikke brukes av verger.

For deg som er verge er det utfordrende dersom vergehaver mottar sin post fra det offentlige i Digipost. Løsningen er ikke tilpasset et vergemål, og det blir vanskelig for vergen å ivareta vergehavers interesser, når han eller hun ikke har nødvendige tilganger.

Avtale med Digipost kan deaktiveres eller sies opp. Fyll ut dette skjemaet og returner til Posten og Bring Kundeservice.

Bruk av Altinn ved levering av vergeregnskap

Hvis vergen leverer vergeregnskap på Altinn, må han eller hun logge seg på med egen bruker. Det er vergen som har plikt til å levere regnskap, og det er vergen som skal være avsender av regnskapet.

Dersom vergen bruker vergehavers tilgang i Altinn, ser det ut som om det er vergehaver som har sendt inn regnskapet, og vergehavers navn er forhåndsutfylt i feltene for verge.

Hvordan får vergen tilgang til vergehavers bankkonto

Dersom vergen skal ha tilgang til vergehavers bankkonto, må han eller hun ta kontakt med den aktuelle banken. Det vil være krav til at vergen legitimerer seg og viser frem vergefullmakten. Bankene har ulike krav for å gi vergen tilgang til bankkonti. Noen banker krever personlig oppmøte i banken, andre godtar digital bekreftelse fra vergen. Vergen må ta kontakt med den aktuelle banken der kontoen er, for å få informasjon om hvordan vergen skal gå frem.

Vergen vil kunne få oversikt over vergehavers kontoer ved å se på skattemelding med grunnlagsdata som vedlegges oppnevningen.

Disponent på konto
En disponent kan logge seg inn i sin egen nettbank og ha tilgang til andres kontoer derfra. Disponenten kan utføre betalinger, overføre mellom kontoer, sjekke saldo og hente kontoutskrift for den som eier kontoen. Disponenten vil også kunne se transaksjoner tilbake i tid.

Disposisjonsrett over vergehavers bankkonto for ansatte i bolig

Bankene utsteder ikke bankkort til andre enn kontoeier. Bankkortet og koden er personlig.

Hva skjer om vergehaver ikke kan bruke eget kort; hvem skal sørge for at vergehaver har kontanter?

Det er regler om hvordan kontantytelser skal disponeres i forskrift om disponering av kontantytelser.

Ordningen gjelder kommunale heldøgnstilbud og langtidsplass i spesialisthelsetjenesten – Sykehjem, rus, psykiatri og andre heldøgnstilbud.

Institusjonen forplikter seg til å forvalte kontantytelser som innbetales på bankkonto, altså resterende beløp etter at oppholdsbetaling er betalt.

Forskriften fastsetter at det er ledelsen ved institusjonen som har disposisjonsrett, men kan gi fullmakt til den som kan ta ut midler fra pasientens bankkonto.

Reglene gjør at det ikke er grunn for at vergen skal ta ut kontanter til vergehavere som bor i institusjon. Vergens oppgave er å sørge for at institusjonen faktisk følger forskriften, og oppretter beboerkonto etter vedtak.

Kontantuttak fra verge for overlevering til vergehaver aksepteres kun i tilfeller der vergehaver ikke er i stand til å håndtere bankkort, ingen andre kan/vil ta oppgaven, og fysisk overlevering fra vergen er eneste mulighet for at vedkommende skal ha penger.

Vergehavere uten gyldig legitimasjon

Dersom vergen skal opprette konto i en bank for en vergehaver, og vedkommende ikke har gyldig legitimasjon, har Finanstilsynet fastslått at bankene er pliktige til å godta vergefullmakten som tilstrekkelig dokumentasjon for at konto kan opprettes. I tillegg må verge selv legge frem gyldig legitimasjon.

Du kan lese mer om dette i finanstilsynets rundskriv.

Mine vergemål

I Mine vergemål har verger tilgang til informasjon om vergemål de er registrert med i vårt saksbehandlingssystem Vera.

Lenken finner du på vergemal.no.

imagewsfja.png

(Skjerdump fra vergemal.no)

Vergen må logge seg inn med egen Elektronisk ID.

Under Mine vergemål ligger også en profil på vergen med personopplysninger og vergeopplysninger.

I saksoversikten finner vergen personopplysninger og saksopplysninger, herunder saksID på den eller de vergen er verge for.

På hver enkelt sak er det også opplysninger om:

 • Pårørende.
 • Hva som er til saksbehandling hos Fylkesmannen, og status på sakene.
 • Mulighet for å se innestående og transaksjoner på kapitalkonto.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.