Søknad om økt rammevilkår fra SAR AS Tananger på ASCO-basen, Risavika

Høringsfrist:
1. juli 2022 23.59

SAR AS Tananger søker om økt lagerkapasitet på tankanlegget på ASCO-basen i Risavika, Sola kommune.

Publisert 01.06.2022

Vi ber om uttalelse fra offentlig organer, myndigheter, organisasjoner og andre særlig berørte som har mottatt varsel om saken, jf. forurensningsforskriften § 36-7.

Se søknad i dokumentlenka til denne saken.

Uttalelser sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger, eller: sfropost@statsforvalteren.no innen 1. juli 2022.