Koordineringsmøte om marin forsøpling

Dato:
31. mars 2020 09.00 - 16.40
Sted:
Digitaltmøte
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland/Vestlandsrådet

Fylkesmannen i Rogaland, i samarbeid med Vestlandsrådet og Fylkesmennene i Vestland og Møre og Romsdal, inviterer til eit møte om marin forsøpling.

Frivillige, næringslivet og det offentlege er invitert til å delta.

I lys av koronasituasjonen har vi valgt å gjennomføre koordineringsmøte heldigital. Link til møte vil bli delt med påmeldte deltakere

Publisert 03.02.2020

Tema for møte er status på opprydding, metodar, førebygging, finansiering, handtering av avfallet, ny forskning og kunnskap, innovasjon, teknologiutfordringar og potensielle løysingar. Dette er samtidig ein møteplass for kunnskapsdeling på tvers av næringsinteresser, organisasjonar og forvalting.

Påmelding er samordna av Møre og Romsdal fylkeskommune. Du finner lenke til påmeldingsskjema i lenka til denne nettsaka.

Dato:
31. mars 2020 09.00 - 16.40
Sted:
Digitaltmøte
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland/Vestlandsrådet