Erfaringssamling for Nav-kontor som mottar tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav

Dato:
3. mars 2020 11.30 - 15.00
Sted:
Scandic Park
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Ansatte i NAV

Fylkesmannen vil i dialog med dykk gjennomgå/drøfte ulike utfordringer og positive erfaringer i arbeidet med utvikling av tjenestene i Nav-kontoret til personer med fluktbakgrunn.

Publisert 10.02.2020

Dei kommunane som mottok tilskot i 2019 vil bli bedt om å presentere sine prosjekt. Det vil vidare blir erfaringsdeling og diskusjon omkring ulike problemstillingar i prosjekta. Nav-kontor som har søkt om tilskot på området for 2020 kan og ha nytte av samlinga. 

Dersom det er konkrete problemstillingar du ynskjer å få belyst benytt merknadsfeltet til å melde fra om dette, eller send på e-post til fmroikb@fylkesmannen.no

Kurset er gratis, med bindande påmelding. Ikkje meld forfall blir belasta med kr 600,-. Eventuelle reisekostnader må dekkjast av deltakar.

Vi startar med lunsj kl 11.30.

Påmeldingsfrist 02 mars 2020. 

Dato:
3. mars 2020 11.30 - 15.00
Sted:
Scandic Park
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Ansatte i NAV