UTSETT- Ny dato kjem. Dalane. Kurs i godkjenning av spreieareal på innmarksbeite

Dato:
19. mai 2020 09.00 - 16.00
Sted:
Bjerkreim - ute i felt
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Tilsette i kommunal landbruksforvaltning

Kurset tek for seg behandling av søknadar om godkjenning av spreieareal på innmarksbeite, og vurderingane kommuane må gjere ute i felt.   

Publisert 13.03.2020

Hald av datoen, nærmare program kjem i slutten av mars. 

  • Formiddag: gjennomgang av aktuelle tema
  • Lunsj
  • Ettermiddag: ut i felten for å bedømme eit representativt beiteareal. Her skal vi mellom anna vurdere % fråtrekk av stein, omsyn til kantsonar mv… Feltklær og eigna fottøy er lurt.

Med atterhald om at situasjonen kring koronaviruset tillét gjennomføringa.

Påmelding til kurs i godkjenning av spredeareal

Eg deltek på:
Dato:
19. mai 2020 09.00 - 16.00
Sted:
Bjerkreim - ute i felt
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Tilsette i kommunal landbruksforvaltning

Kontaktpersoner