Informasjonsbrev uke 3

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.01.2022

Statsforvalteren har sendt brev til kommunene om arealregnskap 

Statsforvalteren forventer at kommunene utarbeider arealregnskap når nye planer fremmes. I brevet har vi skrevet hvorfor dette er nødvendig.  

Les mer. 

Vår kontaktperson: Toril Austvik 

Hjelpeskjema for KOSTRA-rapportering landbruk 2022 

Landbruksdirektoratet har utarbeidet et hjelpeskjema i Excel som kan brukes til løpende føring av behandlede saker etter jordlov og konsesjonslov og for omdisponert areal etter plan- og bygningsloven. Skjemaet er sendt til postmottak i kommunene 17. januar 2022. 

Vår kontaktperson er Margrethe Benson 

Prosjektledersamling for landbruk og bygdeutvikling 16/2 

Statsforvalteren inviterer prosjektledere som jobber med prosjekter i tilknytning til landbruk og/eller bygdeutvikling til en digital prosjektledersamling 16. februar kl. 10-14. Påmeldingsfrist 8. februar.  

Les mer om prosjektledersamlingen og meld deg på.  

Vår kontaktperson: Ingrid Roaldsen 

Eksamensgebyrene for autorisasjonsordningene er justert opp 

Siden 1. januar 2022 er gebyret for plantevernmiddeleksamen/prøve 210 kr. 

Eksamensgebyr for tilleggsautorisasjon gnagermidler er 230 kr. 

Det er kommunen som krever inn gebyret i forbindelse med eksamen eller prøve. 

Les mer om autorisasjonsordningene. 

Vår kontaktperson er Grete Nytrøen Kvavik 

Påminnelse om webinar 20. januar: Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester 

Teamsinnkalling er sendt til påmeldte. Kontakt oss på e-post hvis du ønsker å delta men har glemt å melde deg på. 

Les mer. 

Vår kontaktperson er Grete Nytrøen Kvavik 

Strategisk plan for jordvern i Nordland 2022-2025 er vedtatt 

Les mer på nettsiden vår. 

Vå kontaktperson: Toril Austvik 

Søk om midler i klima- og miljøprogrammet 2022 

Les mer på nettsiden vår 

Vår kontaktperson: Åsa Hellem 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.