Informasjonsbrev til kommunene uke 40 2022

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.

Publisert 04.10.2022

Beitebrukskonferansene i november har påmeldingsfrist 15. oktober 

Programmet er innholdsrikt og vil være interessant for gårdbrukere, beitelag, landbrukskontor, politikere, reiseliv og andre. Vi er takknemlige for hjelp til å gjøre arrangementene kjent.  

Mer informasjon og påmeldingsskjema på nettsiden. 

Kontakt: Grete Nytrøen Kvavik 

Presentasjoner fra kompetansesamlinger i uke 39 er lagt ut 

Her er lenke til arrangementet der presentasjonene er lastet opp. 

Kontakt: Grete Nytrøen Kvavik 

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - søknadsfrist del 2 av søknaden er 15. oktober. 

Del 2 av søknaden kan leveres fra 1. oktober. Oppdatert kommentarrundskriv og saksbehandlingsrundskriv ligger ute på Landbruksdirektoratets nettside. 

Kontakt: Marianne Olsen 

Velkommen til Inn på tunet uka! 

Inn på tunet-uka markerer avslutningen på de fire pilotprosjektene i Inn på tunet-løftet, som skal bidra til å gjøre det enklere å kjøpe Inn på tunet-tjenester. Hver dag i uke 45 kan du følge et to-timers webinar om Inn på tunet til ulike målgrupper.  

 Webinarer hver dag kl. 9-11: 

  • Tirsdag 8. november - Inn på tunet i GRUNNSKOLEN 
  • Onsdag 9. november - Inn på tunet i VIDEREGÅENDE SKOLE 
  • Torsdag 10. november - Inn på tunet innen RUS, PSYKIATRI OG ARBEIDSTRENING 
  • Fredag 11. november - Inn på tunet i DEMENSOMSORGEN 

Les hele programmet her 
 
Meld deg på et eller flere webinar i dette skjemaet 
Du får tilsendt lenker til webinarene et par dager i forkant. Lenkene blir også lagt ut på denne nettsiden. 

Kontakt: Ingrid Roaldsen 

Tilskudd ved produksjonssvikt – webinar 

Det er satt av tidspunkt for webinar 21. oktober 2022 kl. 10.00 til 11.00. Mer informasjon og påmelding finner du her 

Kontakt: Åsa Hellem, Marianne Olsen 

Nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket 

Landbruksdirektoratet har lyst ut midler til utviklingsprosjekt innen næringsutvikling eller kompetanseheving i landbruket. Søknadsfrist 13. Oktober. Les mer her. 

Kontakt: Ingrid Roaldsen  

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.