Kompetansesamlinger jordbruk

Dato:
26. september 2022 10.00 - 29. september 2022 15.00
Sted:
Bodø/Mosjøen
Arrangør:
Statsforvalterens landbruks- og reindriftsavdeling
Målgruppe:
Kommunene i Nordland
Bjørn Huso fra Landbruksdirektoratet foreleste om forskrift og retningslinjer for gjødslingsplanlegging
Bjørn Huso fra Landbruksdirektoratet foreleste om forskrift og retningslinjer for gjødslingsplanlegging Foto: Arne Farup / Statsforvalteren i Nordland.

Landbruks- og reindriftsavdelinga har gjennomført kompetansesamlinger om tilskuddsordninger i jordbruket denne uka. 

Publisert 29.09.2022

Samlingene gikk av stabelen i Bodø 26.-27. september og i Mosjøen 28.-29. september. I tillegg til egne foredragsholdere hadde vi med oss Lars Petter Mauseth og Bjørn Huso fra Landbruksdirektoratet. 

Kommunene forvalter statlige tilskudd til landbruksforetak

Tilskuddsforvaltning er viktige oppgaver i kommunenes landbruksforvaltning. I samlingene satte vi søkelys på kontroll, avkorting og dispensasjoner, der det er mye som er felles for forskjellige ordninger. Vi gikk dessuten mer i dybden på fire tilskuddsordninger:

  • Produksjonstilskudd
  • Regionale miljøtilskudd
  • SMIL
  • Tilskudd til avløsning ved sykdom

Møteplasser med faglig påfyll

Samlingene er viktige møteplasser for oppdatering og påfyll av kunnskap, og ikke minst erfaringsdeling. Vi er derfor fornøyd med at nær alle kommunene var representert på konferansene. 

Program og presentasjoner

Program og presentasjoner fra konferansene ligger vedlagt under "dokumenter"