Informasjon til kommunene uke 6

Les ukas informasjonsbrev til kommunene uke 6

Publisert 06.02.2024

Endringer i beitelagenes arealbruk? 

Beitelag som søker om regionale miljøtilskudd til drift av laget (OBB) skal ha beiteområdet markert i NIBIOS sitt kart Kilden. Hver vår oppdateres beitelagskartet. 

Send kart for nye lag eller informasjon om endringer i eksisterende beitelag til Statsforvalteren før 1. mars, så blir kartet oppdatert før neste søknadsomgang.  

NB: 
Alle gamle lag som har vært med på kartet tidligere ligger i arkivet.  
Gamle beitelag som ikke søker om tilskudd et år (eller fler) forsvinner fra kartet. Hvis de søkte på nytt i 2023 vil området dukke opp igjen på kartet etter årets oppdatering. 

Kontaktperson: Grete Nytrøen Kvavik 

Kommunen skal godkjenne endelig sine vedtak om regionale miljøtilskudd før 16. februar 

Nå er satsene for regionale miljøtilskudd låst og kommunene skal "endelig godkjenne" vedtakene sine i eSTil RMP og OBB før fredag 16. februar. Dersom saker godkjennes endelig senere, vil tilskuddet bli utbetalt senere enn hovedutbetalingen 14. mars. 

Husk å snakke med leder som skal godkjenne vedtakene om dette i god tid før fristen. 

Kontaktperson: Grete Nytrøen Kvavik 

Forventningsbrev til kommunene er utsendt 

Årets forventningsbrev om kommunens oppgaver på landbruks- og reindriftsområdet er nå sendt. Brevet beskriver kommunens oppgaver og hvilke forventninger Statsforvalteren har for 2024. Brevet finner du også på våre nettsider. 

Kontaktperson: Ann-Lisbeth Lieng 

Brev fra regjeringen til kommunene om matjord og arealplanlegging 

Landbruks- og matministeren har sammen med kommunal- og distriktsministeren sendt brev til kommunepolitikerne om mattrygghet og sikring av areal for matproduksjon.  

Her kan du lese mer. 

Kontaktperson: Toril Austvik 

Bakkemonterte solkrafverk 

Landbruksdirektoratet har laget en rapport om konsekvenser av utbygging på jord- og skogarealer. Les mer på nettsiden vår. 

Kontaktperson: Toril Austvik 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.