Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv kan sendes elektronisk

Landbruksforetak kan siden 15. august søke om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv elektronisk.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.09.2018

Ved sykdom, fødsel osv kan landbruksforetak søke om tilskudd til avløsning. Det samme gjelder ved gårdbrukers dødsfall, men da er det etterlatte som er berettiget til tilskudd.

Vi har tidligere gått ut med informasjon om at landbruksforetak må gå over fra papirskjema til elektronisk søknad i høst, i tråd med informasjon om dette fra Landbruksdirektoratet til Fylkesmannen. Det er ikke riktig. Det er en fordel med så mange elektroniske søknader som mulig, men lovhjemmelen for å kreve elektronisk søknad mangler foreløpig. 

Det er frivillig å benytte det elektroniske skjemaet i Altinn, men alle som gjør det og som er berettiget til tilskudd vil motta tilskuddet raskere enn de som søker på papirskjema.

Hvis/når det kommer endringer som gjør at søkere må søke elektronisk via Altinn vil vi sende ut informasjon om det til kommunene og landbruksorganisasjonene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.