Tilskudd til tiltak i beiteområder 2018

Søknadsfristen er 1. februar 2019. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.12.2017

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak.

Tilskudd kan gis til lag eller foreninger som er registrert i enhetsregisteret, som har næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planlegger tilretteleggingstiltak i beiteområder. I områder der det ikke ligger til rette for samarbeid kan landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd få tilskudd. 

Til høyre er link til brev til beitelag og kommuner i Nordland, notat om dialog med reinbeitedistriktene samt link til landbruksdirektoratets nettside der du finner søknadsskjema og regelverk. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.