Tidligpensjon for jordbrukere

Går du med tanker om å la yngre krefter overta gårdsdrifta og selv trekke deg tilbake ? Fra du er 62 år til du fyller 67 år kan du benytte deg av tidligpensjonsordningen. Ett av kravene er at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier og at du selv har drevet gården i minst 15 år.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.05.2017

Tidligpensjon utbetales enten som enbruker- eller tobrukerpensjon. Tobrukerpensjon er aktuelt når også brukerens ektefelle/samboer har detatt i driften. Begge kan motta lønn og ha næringsinntekter fra annen næring i pensjonsperioden. I tillegg kan ordningen kombineres med uttak av alderspensjon fra folketrygden. Mottaker av tidligpensjon kan ikke motta avtalefestet pensjon, andre trygdeytelser fra NAV eller ha næringsinntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk.

Pensjonen utbetales til og med den måneden brukeren fyller 67 år, med mindre brukeren får utbetalt andre typer pensjoner som ikke kan kombineres med tidligpensjonen.

Er du usikker på hvordan regelverk og beregning vil slå ut i ditt tilfelle kan du sende inn en forhåndssøknad. Da vil du få vite om søknaden blir godkjent. Søknaden sendes kommunen, men godkjennes av Fylkesmannen.

Les mer om kriterier til høyre på siden.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.