Søk om tilskudd til utviklings- og tilretteleggingstiltak

Klikk deg inn på vårt nye søknadsskjema, fyll ut informasjon om tiltaket du vil søke om støtte til, last opp vedlegg og send inn. Elektronisk.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.07.2015
1. juli tar vi i bruk et nytt elektronisk skjema for søknader om tilskudd til utviklings- og tilretteleggingstiltak.
 
Fylkesvise midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak skal bidra til å støtte opp om innledende faser og arbeid knyttet til landbruksbasert verdiskaping regionalt, jf Fullmaktsbrev til Fylkesmannen fra Landbruks- og matdepartementet.
  

Målgruppe og forvaltning

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, hovedsakelig innenfor landbruket, med sikte på å understøtte landbruket og ny næringsvirksomhet i fylket. Midlene forvaltes av Fylkesmannen. Søknadene behandles etter fullmaktsbrev og etter Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013-2016.
 

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende, uten søknadsfrist.
  

Prioriteringer

Midlene til utrednings- og tilretteleggingstiltak skal nyttes til prosjektsatsinger, det vil si tidsavgrensede engangstiltak. Prosjekter som er nyskapende, bidrar til nytenking og kultur for nyskaping og markedsorientering prioriteres. Dette betyr at tiltak som i realiteten er ordinære løpende driftsoppgaver ikke kan støttes.

Midlene har som formål å stimulere til lønnsom næringsvirksomhet i og i tilknytning til landbruket. De tiltak som antas å ha størst næringsmessig betydning for landbruket i Nordland prioriteres, samt prosjekter som er en del av prioriterte satsinger, jfr. Regional næringsprogram for landbruket i Nordland 2013-2016.

Tilretteleggingsmidlene skal så langt det er mulig brukes strategisk, på den måten at midlene bidrar til å utløse andre ressurser og andre virkemidler. At planlagte tiltak utløser andre ressurser og andre tilskudd er et viktig moment i forhold til prioritering.
 

Størrelse på tilskudd

Hovedregelen er at det kan gis inntil 75 % tilskudd avhengig av type prosjekt. Tilskuddet beregnes ut fra godkjent kostnadsoverslag. Søknader der lønn utgjør en vesentlig del av prosjektkostnaden vil bli underlagt streng prioritering.
 
 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.