Søk om tilskudd til tiltak i beiteområder innen 10. februar

Fylkesmannen i Nordland kan fordele kr 900 000,- til tiltak i beiteområder i 2015.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.02.2015

Lag og foreninger kan søke om tilskudd til tiltak som skal legge til rette for best mulig utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr og fremme fellestiltak i beiteområder i utmark.

Enkeltforetak som er berettiget til produksjonstilskudd, som ligger utenfor områder der naturgitte eller driftsmessige forhold ligger til rette for samarbeid kan også søke om tilskudd.

Frister

Fylkesmannen har fastsatt søknadsfristen for lagene til 10. februar. Søknad skrives på eget skjema og sendes til kommunen. Søknadsskjemaet ligger på nettsiden til Landbruksdirektoratet, se lenke til høyre. Det står i skjemaet hvilke vedlegg som skal følge søknaden.

Kommunene har frist til 28. februar med å sende søknaden med sin vurdering og tilrådning til vedtak til Fylkesmannen.

Reindriftsinteresser?

Hvis tiltaket berører reinbeiteinteresser, skal kommunen innhente uttalelse fra berørte reinbeitedistrikt, se adresseliste til høyre.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.