Nye saksbehandlingsrutiner i forbindelse med avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Landbruksdirektoratet har endret rutiner for melding om vedtak i søknader om tilskudd til sykdom og fødsel mv. Brevet skal erstatte dagens melding om utbetaling som sendes ut av Fylkesmannen og eventuelle egne utarbeidede vedtak utsendt fra kommunen.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.04.2015

Landbruksdirektoratet jobber med del tre av rundskrivet 2015-07 som skal beskrive saksbehandlingsrutinene for tilskuddsordningen. Inntil dette er på plass, gjelder følgende rutiner.

Saksbehandlingsrutiner – utsendelse av «Melding om vedtak» om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. utarbeidet av Landbruksdirektoratet 16.04.2015

Rutinene gjelder når det fattes vedtak om utbetaling av tilskudd  - de gjelder ikke i avslagssaker.

Kommunen sender ikke ut melding om vedtak før saken har blitt registrert i
Saturn for maskinell beregning og utbetaling av tilskudd hos Fylkesmannen.

  • Kommunen bør vurdere å sende ut foreløpig svar når komplett søknad er mottatt dersom det er sannsynlig at det vil ta mer enn 1 måned før saken er ferdig behandlet og utbetaling skjer. (Uavhengig av dette må kommunen vurdere å sende melding om forventet saksbehandlingstid jfr forvaltningsloven § 11a)
  • Dersom LARA oppdager feil ved kommunens beregning gir vi kommunen tilbakemelding om dette. Kommunen ser på saken på nytt og sjekker at perioden den har fattet vedtak om tilskudd for (dato-dato), tellingen av dager og/eller at beregningen av tilskuddet er korrekt og korrigerer vedtaket. Kommunen må notere dette i saken. I realiteten foretar kommunen en omgjøring av sitt opprinnelige vedtak etter forvaltningsloven § 35 første ledd pkt b) og datoen for notatet om korrigering blir datoen for vedtaket som blir stående i saken. Vi må derfor vente med å avslutte registreringen av saken i Saturn til kommunen har gitt klarsignal. Ellers vil brevdatoen for «Melding om vedtak» ende opp med å ligge forut i tid for vedtaket.
  • Når vi har registrert saken ferdig i Saturn genereres «Melding om vedtak». Brevet opplyser om kommunens vedtak om tilskudd, hvordan det er beregnet og om klageadgang mm.
  • Utsending: Fylkesmannen sender ut «Melding om vedtak» på kommunens vegne.  Brevet  skrives ut på blankt ark (dvs. uten FMs logo). Kopi sendes kommunen som må arkivere det i saken.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.