Endring i regler for tilskudd til skogsdrift i vanskelig terreng

Fra 2016 må det søkes på forhånd om tilskudd for skogsdrift i vanskelig terreng. Det gjelder enten det gjelder tilskudd for lang transport, vekslende drift eller taubanedrift.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.02.2016

I Nordland kan det gis tilskudd for skogsdrift i vanskelig terreng. Det kan gis 120 kr/m³ for taubanedrift, 40 kr/m³ for lang terrengtransport og 25 kr/m³ for vekslende drift. Det har tidligere bare vært krav om forhåndsgodkjenning  hvis det ble søkt om tilskudd for lang terrengtransport.

For å kunne vurdere søknaden i forhold til Naturmangfoldloven vil vi nå ha søknad før drifta gjennomføres for alle typer tilskudd. En slik søknad sendes til kommunen som gjør en vurdering før den sendes videre til Fylkesmannen for endelig behandling.

Søknaden trenger ikke være på eget skjema, men må inneholde opplysninger om arealet som berøres, hvordan drifta skal gjennomføres, og den må kartfestes.

Hvis det er gitt forhåndstilsagn om tilskudd kan endelig søknad om tilskudd sendes inn når drifta er gjennomført, og man har de riktige tallene å fylle inn i skjemaet  Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest o.a., SLF-916.

Se ellers Regler for tilskudd til skogsdrift i vanskelig terreng for mer detaljert informasjon.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner