Ta hensyn til rein i kalvingstida

Vi er midt i kalvingstida for rein i Nordland. Både kalv og simle er veldig sårbare for forstyrrelser i denne tida. Ta hensyn, gå utenom hvis du ser rein og hold hunder i bånd.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.05.2020
Mai på samisk er miessemánnu/suehpede/moarmesmánno, og betyr reinkalvmåneden eller kalvingstid. I denne tida kommer små reinkalver til verden. Både kalv og simle (kalvens mor) er veldig sårbare for forstyrrelser. Hvis simla blir skremt kan hun forlate kalven sin og kalven vil dø.

Hold hunder i bånd

Hvis du ser rein, spesielt simle med kalv, bør du gå utenom dem, snu eller skifte retning. Husk å ha hunden i bånd. Selv små hunder kan skremme simla fra kalven sin. Simler som ikke har kalvet kan kaste kalven (føde død kalv) dersom hun blir utsatt for stress.

Lite å gå på etter en lang vinter

Reinen tærer på de siste fettreservene sine på våren, og tåler lite etter en lang vinter med lite mat. Det er fortsatt mye snø i fjellet og dårlige beiter i kalvingslandene i Nordland. 
 
I noen tilfeller kan man oppleve at reinen står helt i ro og ikke flykter når man kommer nære. Dette kan være fordi den er i noe dårligere kondisjon etter årets harde vinter.

Reinvettreglene

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har utarbeidet reinvettreglene som forklarer hvordan du kan du vise hensyn:

  • Snu hvis du ser reinsdyr.
  • Kan du ikke snu? Skift retning eller vent til reinen trekker vekk.
  • Ha hunder i bånd.
  • Ser du spor i snøen? Vær oppmerksom. Rein i området.
  • Ser du én rein? Vær oppmerksom. Mest sannsynlig er det flere dyr i området.
  • Ikke kjør snøskuter i mørket eller skumring*. Reinen blir paralysert av lyset
  • Kjør vekk hvis reinen trekker mot skuteren*. Reinen kan tro du kommer med fôr.

*forutsetter at det er gitt tillatelse til kjøring.

 
Takk for at du tar hensyn til rein. Giitu! Gæjhtoe! Gijtto!