Statsråden har besøkt Nordland

Statsråden besøkte Lofoten gårdsysteri som har skolehage for Eltoft montessoriskole. Foto: Katrine Erikstad, Statsforvalteren i Nordland

Denne uka har Nordland hatt gleden av å være vertsskap for av Landbruks- og matminister Sandra Borch. Over to dager fikk statsråden besøke Lofoten og Vesterålen og se bredden i jord-og skogbruket i regionen. 

Publisert 21.10.2022

Besøkte Vesterålen

Besøket startet i Hadsel kommune i Vesterålen. Der fikk statsråden besøke tømmerkaia på Stokmarknes Miljøhavn og palleprodusent Nordpall. Deretter gikk turen til Sortland kommune og Sortland videregående skole, avdeling Kleiva naturbruk. Som et ledd i å øke kunnskapen om gode økonomiske og miljømessige løsninger for fremtidens gårdbrukere, etablerer Kleiva et eget biogassanlegg på skolegårdsbruket. Landbruks- og matministeren fikk æren av å åpne biogassanlegget. 
 
I Vesterålen er det mange landbruksforetak med sau. Det er også etablert et Arktisk kompetansesenter for sau. Dette fikk statsråden en orientering om under sitt besøk. 
 

Tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring i Lofoten

Besøkets andre dag startet hos Lofoten gårdsysteri. Statsråden fikk omvisning på gården, i skolehagen og høre om de ulike etableringene som som Marielle og Hugo har gjort på gården. Sist, men ikke minst fikk statsråden prøve å snu de ferske ostene i gårdsysteriet. 

Neste post på programmet var potetprodusent Elisabeth Holand på Holand gård. Elisabeth tok imot statsråden i sin egen stue og gav et innblikk i hvordan det er å være potetprodusent. Statsråden fikk også besøke potetbua der Holand gård selger poteter direkte til forbrukeren. 

Besøkte området som skal få status som utvalgt kulturlandskap

Siste besøkspunkt i Lofoten var Uttakleiv og et møte med Uttakleiv grendelag. Området Eggum, Unstad, Uttakleiv, Haukland og Vik vil få status som Utvalgt kulturlandskap (UKL) fra 2023. Med utvalgte kulturlandskap i jordbruket menes helhetlige landskap formet av langvarig og tradisjonell jordbruksaktivitet. Dette er landskap med store kulturhistoriske og biologiske verdier. I tillegg er dette en egen arbeidsmåte med dertil tilskuddsordning. 

Lederen av grendelaget fortalte om historikken til Uttakleiv grendelag og statsråden fikk selv se hvordan grendelaget har tilrettelagt for besøkende i omrdået. 

På sitt besøk i Vesterålen og Lofoten deltok Landbruks- og reindriftsdirektør Katrine Erikstad, underdirektør Hans-Christian Jarnæs, samt seniorrådgiver Geir Sund, fra Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren i Nordland har bidratt med utformingen av programmet for besøket. 

 
 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.