Tilrettelegging for fugl i jordbrukslandskapet

Fugl
Storspove trenger tilrettelegging i kulturlandskapet Foto: Asbjørn Børset.

Flere fuglerarter som hekker i jordbrukslandskapet er trua og trenger tilrettelegging. Gårdbrukere i Nordland som tar hensyn til storspove og vipe, kan få miljøtilskudd.

Publisert 25.05.2023

Tiltak som er aktuelle er 

  • Å kjøre utenom og dekke til reir under gjødsling
  • Å passe på at gjødselslange ikke trekkes over reiret
  • Å utsette slåtten til fuglene har fått ungene ut av reiret
  • Å tilpasse kjøremønster under slått, slik at fuglene kan komme seg unna

Registrer reir du gjennomfører tiltak for

Plasseringen av reir skal dokumenteres med geolokalisert foto. Det er også ønskelig å registrere observasjoner og hekking i artsobservasjoner.no  

Søk om tilskudd

Det er nytt fra i år at miljøtilskudd kan innvilges for å tilrettelegge for fugl som hekker på jordbruksarealer. I søknadsskjemaet for miljøtilskudd ligger ordningen under § 16 Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl. I søknaden oppgir du hvilken art du har tilrettelagt for og hvilke tiltak du har gjennomført.

Tilskudd beregnes per dekar, med ett dekar per reir. Foreløpig tilskuddssats er 2 000 kr (kan bli justert når samla søknadsomfang er klart).

Søkandsfristen er 15. oktober.

Søknadsskjemaet i Altinn er åpent fra 15. september.

Kontakt kommunen hvis du har spørsmål om miljøtilskudd.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.