Regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland 2013-2016 er vedtatt

Programmet skal bidra til å gjennomføre nasjonale og regionale miljøprioriteringer for jordbruket i Nordland.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.04.2013

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland 2013-2016 (RMP) er en del av Regionalt bygdeutviklingsprogram Nordland (RBU).

Miljøprogrammet er utarbeidet i dialog med kommuner, faglagene i landbruket, landbruksrådgivninga, fylkeskommunen og Sametinget.

Miljøtilskudd til jordbruket i Nordland

Tilskuddsordningene i programmet nedfelles i egen forskrift som vedtas av Fylkesmannen og gjøres gjeldende for søknadsomgangen 2013.

Nordland har 19,9 millioner kroner til fordeling av miljøtilskudd for søknadsomgangen 2013.

Nytt i år er at landbruksforetakene må søke om miljøtilskudd elektronisk, via Altinn. Det vil ikke bli sendt ut søknadsmateriell i posten.