Jordvern er et overordnet hensyn i arealforvaltningen

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Landbruks- og matminister Sandra Borch og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram har sendt brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om at de må ta godt vare på matjorda i arealplanleggingen. 

Publisert 28.03.2022

Bevaring av dyrka jord er en nasjonal interesse, og vi må ta vare på jordbruksarealene over hele landet for å styrke beredskapen og matsikkerheten. 

Kommunene må føre en streng jordvernpolitikk i sin arealforvaltning. Det er viktig at kommunene går grundig gjennom sine kommunale planer og vurderer å ta ut noen av byggeområdene på dyrka mark.

Den norske matsikkerheten er per i dag god, men i den situasjonen verden står i nå er det viktig å legge til rette for å produsere så mye mat som mulig i Norge.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.