Statsforvalterens Inn på tunet-arbeid

De som jobber med Inn på tunet hos Statsforvalteren i Nordland har arbeidssted i Byporten i Bodø. Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Statsforvalteren har et eget tverrfaglig oppdrag knyttet til Inn på tunet. Dette oppdraget er løst ved å gjennomføre både regionale og nasjonale prosjektsatsinger på tvers av fagavdelingene for helse- og vergemål, oppvekst- og velferd, samt landbruk og reindrift. I tillegg samarbeider avdelingene for å informere om Inn på tunet til Nordlandskommunene. 

Publisert 01.09.2021

Ta kontakt om din kommune ønsker informasjon om Inn på tunet!

Statsforvalterens prosjektgruppe bidrar gjerne med informasjon til kommuner som ønsker å lære mer om Inn på tunet og om hvordan dette kan supplere kommunens tjenestetilbud. Hele eller deler av prosjektgruppen kan besøke kommunen din, eller gjennomføre informasjonsmøter digitalt. Vi kan informere om Inn på tunet generelt, og mer spesielt om Inn på tunet brukt til elever i grunnskole og videregående skole, personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus, som dagaktivitetstilbud til personer med demens og andre, for å nevne noe. 

Ta kontakt med Ingrid Roaldsen på Landbruks- og reindriftsavdelinga for mer informasjon.

Nasjonalt pilotprosjekt i Nordland

Fra november 2020 til juni 2023 gjennomfører Statsforvalteren i Nordland ett av fire nasjonale pilotprosjekter knyttet til Inn på tunet-løftet 2.

Pilotprosjektet i Nordland kalt Inn på tunet i Nordlandskommunene er finansiert av nasjonale midler fra Landbruksdirektoratet og regionale midler fra Nordland fylkeskommune. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med fire utvalgte pilotkommuner i Nordland; Hadsel, Meløy, Sortland og Vågan. I tillegg bidrar en rekke samarbeidspartnere i arbeidet som har til hensikt å gjøre det enklere for kommunene å kjøpe Inn på tunet-tjenester. Les mer om vårt pilotprosjekt her.

Prosjektsatsingen Inn på tunet med kjøperne i fokus

Sommeren 2021 avsluttet Statsforvalteren i Nordland sin første tverrfaglie prosjektsatsing knyttet til Inn på tunet kalt Inn på tunet med kjøperne i fokus. Prosjektet var finansiert av midler fra Nordland fylkeskommune og Statsforvalteren i Nordland og jobbet i all hovedsak med å informere om Inn på tunet til kommunene i Nordland. Effektene av prosjektsatsingen var blant annet at Nordland fikk flere godkjente Inn på tunet-tilbydere og at flere av kommunene i Nordland gav et Inn på tunet-tilbud til sine innbyggere. I prosjektets sluttrapport kan du lese mer om tiltakene i prosjektet og resultatet av arbeidet. En egen sak om dette finner du her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Statsforvalteren oppdrag med Inn på tunet

Statsforvalteren skal

synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse-, omsorgs-, utdannings-, arbeids- og sosialområdet, og bidra til gjennomføringen av de utvalgte pilotprosjektene i Inn på tunet-løftet 2. 

(Hovedinnstruksens punkt 5.1.5.3 om Verdiskaping i jordbruket og landbruksbaserte næringer)