Ny film om Inn på tunet som læring og mestring

Skjermdump fra filmen om Inn på tunet til elever i videregående skole.

Den største forskjellen Inn på tunet gir meg, er mestringsfølelse. Den vokser og blir større år for år, sier Tore Vangen. Se den nye filmen fra Møre og Romsdal og hør hele historien om Tore Vangen og betydningen Inn på tunet kan gjøre for barn og unge. 

Publisert 14.02.2023

En film fra Inn på tunet-løftet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har gjennomført ett av de fire nasjonale pilotprosjektene i Inn på tunet-løftet. Deres prosjekt rettet seg mot elever i videregående skole. Som en del av pilotprosjektet har Statsforvalteren i Møre og Romsdal laget en film som viser historien til Tore Vangen, som i dag er elev ved Tingvoll Videregående skole. En dag i uka får han han kjenne på mestring, læring og trivsel hos Inn på tunet-tilbyder, Stall Stølen. 

Gården som pedagogisk ressurs

Gården kan være en pedagogisk ressurs som skolene kan benytte i kortere eller lengre perioder, både som en del av den allmennpedagogiske undervisningen og i mer tilpasset opplæring. I samarbeid med skolen kan Inn på tunet-tilbyderen utvikle og skreddersy et opplegg som er tilpasset elevene, og som gir praktisk opplæring knyttet til kompetansemål og læreplaner.

Nasjonal veileder skal oppdateres

Som en oppfølging av Inn på tunet-løftet skal den nasjonale veilederen "Inn på tunet - gården som læringsarena for barn og unge, oppdateres og digitaliseres. Dette arbeidet skal gjennomføres av den tverrfaglige Inn på tunet-gruppen hos Statsforvalteren i Nordland. Arbeidet er i oppstartsfasen og det vil bli lagt vekt på innspill fra lærere, skoleledere, Inn på tunet-tilbydere og andre som skal være målgruppen for veilederen. Det er ønskelig at veilederen viser konkrete eksempler på hvordan et Inn på tunet-tilbud til elever kan utvikles og gjennomføres i praksis. 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.