Landbruksskolen og helsefag samarbeider om Inn på tunet

Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland, ansatte ved Mosjøen vgs. avd. Marka: Rolf Jøran Forsmo, Odd Reidar Sagmo (produksjonsleder), Liv Storjord (lærer) Lise Lotte Eiterstraum (lærer) Lars Henrik Kristiansen (avdelingsleder) og Mariann Fredriksen (lærer). Foto: Julie Tangen, Statsforvalteren i Nordland
Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland, ansatte ved Mosjøen vgs. avd. Marka: Rolf Jøran Forsmo, Odd Reidar Sagmo (produksjonsleder), Liv Storjord (lærer) Lise Lotte Eiterstraum (lærer) Lars Henrik Kristiansen (avdelingsleder) og Mariann Fredriksen (lærer). Foto: Julie Tangen, Statsforvalteren i Nordland

Mosjøen vgs. avd. Marka, bedre kjent som Landbruksskolen i Mosjøen, ønsker å bli godkjent Inn på tunet-tilbyder. I samarbeid med helse- og omsorgselevene på Kippermoen, skal det utvikles et tilbud til blant andre eldre og til barn og unge.

Publisert 03.06.2021

Julie Tangen fra Helse- og omsorgsavdelinga og Ingrid Roaldsen fra Landbruks- og reindriftsavdelinga besøkte i forrige uke både Marka og Kippermoen. Elever og ansatte fikk informasjon om Inn på tunet, og elevene gjennomførte oppgaver knyttet til at Landbruksskolen skal søke om å bli godkjent Inn på tunet-tilbyder.   

Mange muligheter på skolegårdsbruket

For elevene på Landbruksskolen handler dette i stor grad om å få opplæring i å være en tilbyder av Inn på tunet-tjenester. Allerede i dag har skolen en rekke aktiviteter og tilbud til bl.a. barn og unge. Et av disse tiltakene er "Barnehagedagen" der de inviterer barnehagene i Mosjøen til en dag på Landbruksskolen. Inn på tunet handler om å ta utgangspunkt i gårdens ressurser og bruke disse inn i tjenestetilbudet. Skolegårdsbruket med tilhørende gartneri, ridehall, stall, gårdsutsalg mm. er et strålende utgangspunkt for å kunne gi et Inn på tunet-tilbud til ulike brukergrupper. 

imageuc61e.pngSkolegårdsbruket har både gartneri og gårdsbutikk. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland

Lærere og ansatte ved Landbruksskolen ønsker nå å gå i gang med prosessen for å gjøre skolegårdsbruket til en godkjent Inn på tunet-gård. Lærerne ser mange koblinger mellom Inn på tunet og fag som elevene har gjennom skoleløpet. I tillegg vil de involvere elevene i det praktiske arbeidet rundt godkjenningsprosessen. 

Fremtidige kjøpere av Inn på tunet-tjenester

Elevene på helse- og omsorgsfag som vi møtte, er nå ferdige med to års videregående opplæring og står på terskelen til å skulle gå ut i lære i ulike helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunene. Disse elevene vil være fremtidige bestillere av Inn på tunet-tjenester og derfor en viktig målgruppe for informasjon om tilbudet.

imagewkloq.png

Julie Tangen underviser elevene på helse- og omsorgsfag. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland

Elevene hadde mange gode ideer og innspill til hvordan de kan samarbeide med elevene på landbruksskolen om et Inn på tunet-tilbud. "Vi kan bidra med kunnskap om brukerne, og gi faglig støtte til bonden", sa en av elevene. En annen sa at "vi kan koble det til praksisen vår ved at vi utviker praksisen med en uke, og bruke den ekstra uka til å ta brukere med ut på gården".

Elevene ønsker å invitere eldre Inn på tunet

En av gruppene som elevene ønsker å gi et tilbud til, er eldre som bor på sykehjem. Dette forklarte elevene ved at "Det vil kunne gi dem en bedre døgnrytme og opprettholde deres fysiske funksjoner". Mange av de eldre kommer fra gård og vil kunne ha stor glede av å være i et gårdsmiljø. Elevene foreslo at gamle landbruksredskaper kan brukes til å fremkalle minner hos personer med demens. I tillegg kunne de lage smør på gamlemåten eller til og med prøve ut skogsmaskin simulatoren. 

Besøket er en del av Statsforvalteren prosjekt Inn på tunet med fokus på kjøperne. Prosjektet er finanisert av Statsforvalteren i Nordland og Nordland fylkeskommune.