Landbruks- og matministeren besøkte Bodø for å høre om Inn på tunet og urbant landbruk

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ønskes velkommen av prosjektleder Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland, assisterende statsforvalter i Nordland, Monica A. Iveland og Finn Arne Almås, daglig leder Bodin 4H-gård. Foto: Eirik Arntsen, Statsforvalteren i Nordland
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ønskes velkommen av prosjektleder Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland, assisterende statsforvalter i Nordland, Monica A. Iveland og Finn Arne Almås, daglig leder Bodin 4H-gård. Foto: Eirik Arntsen, Statsforvalteren i Nordland Foto: Eirik Arntsen / Statsforvalteren i Nordland.

Mandag 23. august besøkte landbruks- og matminister Olaug Bollestad, Bodin 4H-gård og Bodø parsellhage. Bollestad fikk høre om arbeidet og erfaringene så langt med det nasjonale Inn på tunet-pilotprosjektet som gjennomføres i Nordland. I tillegg fikk statsråden et innblikk i Bodø kommunes satsing på urbant landbruk.

Publisert 25.08.2021 av Ingrid Helen Roaldsen

Assisterende statsforvalter Monica A. Iveland, prosjektleder Ingrid Roaldsen, og prosjektmedarbeider Eirik Arntsen, møtte landbruks- og matministeren i barnehagehagen til Bodin 4H-gård mandag ettermiddag.

Daglig leder på Bodin 4H-gård, Finn Arne Almås hadde tent bål i grillhytta og ministeren fikk servert bålkaffe og lokalmat.

Sammen med fylkesråd for næring, Linda Helén Haukland, leder for velferdsutvalget i Bodø, Bente Haukås, samt Bodøs kommunaldirektør for oppvekst og kultur, Elin Eidsvik, fikk Bollestad høre om Statsforvalterens mangeårige, tverrfaglige arbeid med Inn på tunet.

Prosjektsatsingen er en del av Inn på tunet-løftet 2 og er finansiert av midler fra Landbruksdirektoratet, samt midler fra Nordland fylkeskommune.

Godt samarbeid er avgjørende

Statsforvalteren i Nordland er godt i gang med gjennomføringen av det nasjonale Inn på tunet-pilotprosjektet i Hadsel, Sortland, Vågan, Meløy og Bodø.

Eirik Arntsen, fortalte at allerede nå har vi en god del erfaringer fra arbeidet i pilotkommunene. Blant annet erfarer vi hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom landbruk og oppvekst i pilotkommunene.

Begge delene er viktig for å få til et godt Inn på tunet-tilbud til elever i grunnskolen.

I tillegg ser vi at Inn på tunet fortsatt er avhengig av enkeltpersoners engasjement for tilbudet, og at uten disse personene er det stor fare for at tilbudet kan falle bort.

Tettere kobling mot Kunnskapsdepartementet

imagekihe8.pngBollestad lytter til Eirik Arntsen fortelle om erfaringene fra pilotkommunene i Nordland. Kommunaldirektør i Bodø kommune, Elin Eidsvik til høyre. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland. 

Med bakgrunn i de erfaringene som er kommet så langt i Nordland, ble det diskutert at det bør være en tettere kobling opp mot Kunnskapsdepartementet.

Bollestad ser viktigheten av at flere departementer kobles opp mot arbeidet med Inn på tunet, slik at flest mulig kan få best mulig nytte av tilbudet.

Finn Arne Almås, daglig leder ved Bodin 4H-gård, fortalte hvilke tilbud barn og unge gis i samarbeid med Bodø kommune.

Bodø kommune er pilotprosjektets erfaringskommune, basert på deres mangeårige satsing på et tilbud til 3. klassingene i kommunen. Eirik Arntsen fortalte at i pilotprosjektet er man opptatt av å koble Fagfornyelsen i grunnskolen sammen med Inn på tunet, slik at dette blir en del av det allmennpedagogiske opplegget i skolen.

Satser på urbant landbruk

image1qviv.png

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og prosjektleder for urbant landbruk Bodø kommune, Camilla Helgesen i Bodø parsellhage. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland. 

Bollestad fikk også besøke Bodø parsellhage og fikk høre prosjektleder Camilla Helgesen fortelle om prosjektsatsningen som Bodø kommune har knyttet til urbant landbruk.

I dette prosjektet skal det blant annet etableres et kompetansesenter for urbant landbruk, slik at erfaringene fra de mange urbane initiativene i Bodø kommer andre kommuner i fylket til gode.

Denne satsingen er finansiert av midler fra Statsforvalteren i Nordland og Nordland fylkeskommune. Også leder av velferdsutvalget i Bodø kommune, Bente Haukås, fortalte at Bodø kommune satser på urbant landbruk fordi dette bidrar inn i arbeidet med inkludering, integrering, folkehelse, og opplæring for å nevne noe.

I tillegg ønsker Bodø kommune å koble urbant landbruk sammen med byutvikling, og da spesielt når en ny bydel skal etableres når flyplassen flyttes.