Kunnskapsbank

Her har vi samlet kunnskap som kan være nyttig når du vil lære mer om Inn på tunet. 

Publisert 09.12.2013

Inn på tunet hos nasjonale myndigheter

Landbruks- og matdepartementet

Nasjonal Inn på tunet-nettside

Lenke til Stiftelsen Norsk mat, hvor du kan søke etter godkjente tilbydere, finne ut hvordan man blir godkjent Inn på tunet-tilbyder osv. 

Lenker relatert til skole

Nasjonal veilder  Inn på tunet - Gården som læringsarena for barn og unge

Fagfornyelsen i grunn- og videregående skole

Lenker relatert til demensomsorg

Nasjonal håndbok Inn på tunet som dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens

Forskningsprosjektet Demensomsorg på gård

Film Inn på tunet på Lillehov gård

Eldrereformen Leve hele livet

Utvalgt forskning om Inn på tunet

Gårdsbaserte omsorgs- og velferdstjenester i Nordland: Intervju av 19 tilbydere

Nordlandsforskning gjennomførte i 2017 en undersøkelse blant 19 tilbydere av velferdstjenester på gård i Nordland. Undersøkelsen gir et innblikk i status og utfordringer for Inn på tunet-næringa i Nordland. 

Inn på tunet i kommunal tenesteproduksjon: når standardiserte tilbod ikkje strekk til?

Møreforskning gjennomførte i 2012 en undersøkelse om Inn på tunet som en del av det kommunale tilbudet. Resultatene viser at kommunene er positive til tilbudet fordi det kan tilpasses individuelle behov og har høy kvalitet. 

Nyhetsbrev

Som en del av Statsforvalteren i Nordlands sitt prosjekt Inn på tunet med fokus på kjøperne, ble det lage. t nyhetsbrev fire ganger årlig som ble sendt til alle kommunene i Nordland, alle Inn på tunet-tilbydere, gårdbrukere m.fl. 

Tidligere utgitte nyhetsbrev finner du her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.