Kunnskapsbank

Her finner du lenker til nyhetsbrev, nasjonale veiledere om Inn på tunet, rapporter, dokumenter og annet som kan være nyttig for å lære mer om Inn på tunet

Publisert 09.12.2013

Nyhetsbrev

Fylkesmannen i Nordland lager nyhetsbrev om Inn på tunet flere ganger i året. Disse blir sendt til alle kommunene i Nordland, alle Inn på tunet-tilbydere, gårdbrukere m.fl. Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrev send e-post til kontaktperson. I lenken nyhetsbrev finner du tidligere publiserte nyhetsbrev.

Nasjonale veiledere

Det er laget to nasjonale veiledere for Inn på tunet. Den ene er Nasjonal Håndbok for Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens. Den andre er Nasjonal Veileder Inn på tunet - gården som læringsarena for barn og unge. I tillegg er det ventet en nasjonal veielder knyttet til Inn på tunet som et tilbud til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus.

Regional kartlegging av tilbydere av gårdsbaserte velferdstjenester

Nordlandsforskning har på oppdrag fra Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland gjennomført en studie av gårdsbaserte omsorgs- og velferdstjenester i Nordland.

Det ble foretatt intervjuer av 19 tilbydere i Nordland som enten er Inn på tunet gårder sertifiserte av Matmerk og / eller inngår i samvirkeforetaket Gårdsopplevelser Nord. Studien avdekket at det er stor variasjon i i tjenestene som ytes på den enkelte gård. I tillegg er det en betydelig grad av tilpasning og fleksibilitet i de tjenestene som tilbys. En av utfordringene for tilbyderne er avtalenes varighet, som ofte ikke er mer enn 6 måneder til ett år. Slike avtaler vil være et usikkerhetsmoment for tilbyderne og bidrar til at tilbyderne i mindre grad utvikler tilbudet sitt. 

For å lese mer om rapporten med tittelen "Gårdsbaserte omsorgs- og velferdstjenester i Nordland: intervju av 19 tilbydere", se nettsidene til Nordlandsforskning eller følg lenken.