Godkjenningsordning

En tilbyder av IPT-tjenester skal være godkjent av Matmerk. Kun godkjente gårder kan markedsføre sitt tilbud som Inn på tunet og bruke logoen. Godkjenningsordningen hjelper kjøperen å ivareta kvalitetskrav

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.12.2013

En egen godkjennings-/sertifiseringsordning for Inn på tunet-gårder ble opprettet i 2012 og forvaltes av Matmerk. Godkjenningsordningen gir kommunen og andre kjøpere en viktig hjelp til å ivareta kvalitetskrav. I Håndbok for kjøpere sies det at kommunale representanter opplever systemet trygt og enkelt, og at det på mange måter en gavepakke til kommunene.

En tilbyder av IPT-tjenester skal være godkjent av Matmerk. Godkjenningsordningen gir kjøperne en garanti for kvaliteten i tilbudet og viser at tilbyderne oppfyller en rekke kriterier både når det gjelder kvalitetskrav til generell gårdsdrift og når det gjelder HMS-krav spesifikt knyttet til driften av IPT-tjenestene. Kun tilbydere som oppfyller kravene satt av Matmerk kan benytte seg av merkebetegnelsen Inn på tunet.

Hva er Matmerk?

Matmerk er en uavhengig stiftelse som skal bidra til økt mangold, kvalitet og verdiskaping. Matmerk har ansvar for kvalitetssystemet i landbruket (KSL). Gjennom KSL har Matmerk ansvaret for godkjenning og oppfølging av IPT-tilbydere. En kontinuerlig kvalitetssikring skjer gjennom revisjoner og tett oppfølging av tilbyderne. Matmerk ivaretar kvalitetssystemet og dokumenterer at norsk landbruk drives etter lover og regler, og legger grunnlag for mattrygghet, dyrevelferd og matproduksjon.

Ettersom alle IPT-tilbydere godkjennes av Matmerk, har Matmerk en viktig oppgave i å informere om IPT og gjøre de ulike IPT-tilbudene kjent. Den nasjonale nettsiden for IPT som Matmerk har ansvaret for, gir tilbyderne muligheten til å profilere sitt tilbud.

Hvordan bli godkjent og hvordan finne godkjente gårder i Norge?

På nettsidene til Matmerk, se lenke , finnes mer informasjon om Inn på tunet, og helt spesifikk informasjon om hvordan gårdbrukere går frem for å bli godkjente tilbydere, samt at man der kan finne hvilke gårder i Norge som er godkjente, fordelt på fylker og kommuner.

Tilleggskrav fra kjøper

Noen kjøpere har tilleggskrav til Inn på tunet-gårdene. Eksempler på dette kan være faglige krav og/eller kompetansekrav, praktiske krav, eller krav ut i fra andre lover. Noen av kravene kan ekskludere gode tilbydere, men kan imøtekommes ved at tilbyder knytter til seg den kompetansen som kreves av kjøper.

 

Kontaktpersoner

Lenker