Godkjenningsordning

En tilbyder av IPT-tjenester skal være godkjent av Stiftelsen norsk mat. Kun godkjente gårder kan markedsføre sitt tilbud som Inn på tunet og bruke logoen. Godkjenningsordningen er et viktig kvalitetsstempel av tjenestene. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.12.2013, Sist endret 14.12.2021

En egen godkjennings-/sertifiseringsordning for Inn på tunet-gårder ble opprettet i 2012 og forvaltes av Stifelsen norsk mat. Godkjenningsordningen gir kommunen og andre kjøpere en viktig hjelp til å ivareta kvalitetskrav. I Håndbok for kjøpere sies det at kommunale representanter opplever systemet trygt og enkelt, og at det på mange måter en gavepakke til kommunene.

En tilbyder av IPT-tjenester skal være godkjent av Stiftelsen norsk mat. Godkjenningsordningen gir kjøperne en garanti for kvaliteten i tilbudet og viser at tilbyderne oppfyller en rekke kriterier både når det gjelder kvalitetskrav til generell gårdsdrift og når det gjelder HMS-krav spesifikt knyttet til driften av IPT-tjenestene. Kun tilbydere som oppfyller kravene satt av Matmerk kan benytte seg av merkebetegnelsen Inn på tunet.

Hva er Stiftelsen norsk mat?

Stiftelsen norsk mat er en uavhengig stiftelse som skal bidra til økt mangold, kvalitet og verdiskaping. Stiftelsen norsk mat har ansvar for kvalitetssystemet i landbruket (KSL). Gjennom KSL har Stiftelsen norsk mat ansvaret for godkjenning og oppfølging av IPT-tilbydere. En kontinuerlig kvalitetssikring skjer gjennom revisjoner og tett oppfølging av tilbyderne. Stiftelsen norsk mat ivaretar kvalitetssystemet og dokumenterer at norsk landbruk drives etter lover og regler, og legger grunnlag for mattrygghet, dyrevelferd og matproduksjon.

Ettersom alle IPT-tilbydere godkjennes av Stiftelsen norsk mat, har stiftelsen norsk mat en viktig oppgave i å informere om IPT og gjøre de ulike IPT-tilbudene kjent. Den nasjonale nettsiden for IPT som Stiftelsen norsk mat har ansvaret for, gir tilbyderne muligheten til å profilere sitt tilbud.

Hvordan bli godkjent og hvordan finne godkjente gårder i Norge?

På nettsidene til Stiftelsen norsk mat, se lenke , finnes mer informasjon om Inn på tunet, og helt spesifikk informasjon om hvordan gårdbrukere går frem for å bli godkjente tilbydere, samt at man der kan finne hvilke gårder i Norge som er godkjente, fordelt på fylker og kommuner.

Tilleggskrav fra kjøper

Noen kjøpere har tilleggskrav til Inn på tunet-gårdene. Eksempler på dette kan være faglige krav og/eller kompetansekrav, praktiske krav, eller krav ut i fra andre lover. Noen av kravene kan ekskludere gode tilbydere, men kan imøtekommes ved at tilbyder knytter til seg den kompetansen som kreves av kjøper.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.