For tilbydere

Her finner du informasjon til deg som er gårdbruker og er interessert i å etablere Inn på tunet-virksomhet på din gård, eller allerede har en slik virksomhet i dag. Et første skritt kan være å ta den digitale Inn på tunet-skolen på www.innpåtunet.no 

Publisert 03.01.2022, Sist endret 13.09.2021

En Inn på tunet-tilbyder er et gårdsbruk som oppfyller kravene fra Stiftelsen Norsk Mat og dermed kan tilby Inn på tunet-tjenester. Gårdbrukeren stiller gården sin som arena til disposisjon for aktiviteter sammen med sin egen kompetanse innenfor landbruksfaget eller annen fagkompetanse. Som tilbyder av Inn på tunet bidrar du med å skape gode opplevelser for mennesker i alle aldre i nærmiljøet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.01.2022

Hvordan bli godkjent?

For å bli en Inn på tunet-gård må gården bli godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Det er enkelt å søke om godkjenning, men det er viktig at du er kjent med forutsetningene for å kunne bli godkjent, før du registrerer deg som søker. En fin start kan være å ta den digitale Inn på tunet-skolen. 


Publisert 03.01.2022

Hvilken fordel har du som godkjent tilbyder av Inn på tunet?

Det er flere fordeler ved å være godkjent Inn på tunet-tilbyder. En av de viktigste er at du har et dokumentert kvalitetssikringssystem som gjør det lettere å få kontrakt med kjøpere. Kun tilbydere som er godkjente kan benytte betegnelsen Inn på tunet og bruke logoen. 


Publisert 03.01.2022

Kurs for tilbydere

Det tilbys fysiske og digitale kurs til gårder som ønsker å etablere et Inn på tunet-tilbud. Inn på tunet-kursene tilbys av Norsk landbruksrådgiving (NLR) og Inn på tunet-samvirkene. Kursene er også nyttige arenaer for nettverksbygging med andre som også skal starte opp med Inn på tunet. Det tilbys også andre typer kurs både for nye og etablerte Inn på tunet-tilbydere. 


Publisert 03.01.2022

Hvem kan bli godkjent som Inn på tunet-tilbyder?

Det er to hovedkrav som må oppfylles for å bli godkjent som Inn på tunet-tilbyder:

  1. Tilbudet må være innenfor definisjonen for hva et Inn på tunet-tjenestetilbud er.
  2. Tilbyder må minimum tilfredsstille kravene i følgende sjekklister til KSL-standard (kvalitetssikring i landbruket):

KSL-standard 1: Generelle krav til gården

KSL-standard 2: Helse, miljø og sikkerhet

KSL-standard 11: Inn på tunet

 


Publisert 03.01.2022

Inn på tunet Norge SA

Mange godkjente Inn på tunet-tilbydere har gått sammen i et samvirke som heter Inn på tunet Norge SA. I Nordland er 16 av de 26 godkjente Inn på tunet-tilbyderne med i samvirket.