For kjøpere

Inn på tunet kan være et supplement til de tjenestene som tilbys innbyggerne i kommunen. Alle personer i alle aldre kan ha nytte av et Inn på tunet-tilbud ettersom det skal gi mestring, utvikling og trivsel. I tillegg er Inn på tunet-tilbudene meget fleksible og kan tilpasses den enkeltes behov og ønsker. 

Publisert 09.12.2013

Informasjonen under er rettet mot de som kjøper Inn på tunet-tjenester. Dette kan være ulike tjenesteområder i kommunen; slik som barnehage, skole, helse og omsorg, barnevern, flyktningetjenesten m.fl. I tillegg kan også NAV, fengselsvesen og privatpersoner kjøper Inn på tunet-tjenester. 

Hvem tar initiativ til å bruke Inn på tunet?

Initiativet til å ta i bruk Inn på tunet er ofte et samspill mellom tilbyder og kjøper. I noen tilfeller kan den potensielle kjøperen være proaktiv, oppmuntrer, stimulerer og setter av ressurser til Inn på tunet. I andre tilfeller kommer initiativet fra tilbyderne og deres organisasjoner.

Det juridiske ansvaret for tilbudets innhold ligger hos kjøper gitt at tilbudet er lovpålagt og inngår i offentlige tjenester, slik som skole, helse, sosiale tjenester og rusomsorg.

Suksessfaktorer

Følgende faktorer kan bidra til et suksessfullt Inn på tunet-samarbeid mellom kjøpere og tilbydere:

  • Forankring administrativt og politisk i kommunen. Dette kan bidra til langsiktighet og forutsigbarhet for kjøper, tilbyder og bruker. Ved å inngå langsiktige avtaler, vil tilbyder ha mulighet til å videreutvikle og investere i sitt tilbud, slik at kjøper får et enda bedre tilbud.
  • Personlige relasjoner, tillit og god dialog mellom kjøper og tilbyder. Jevnlige møter og besøk på gården bygger relasjoner, tillit mellom partene og kan løse utfordringer som dukker opp underveis.
  • Kommunens holdninger til utvikling og innovasjon, og ønske om å tenke fleksible tilbud i et livsløpsperspektiv

Teksten her er hentet fra Håndbok for kjøp av Inn på tunet-tjenester. Denne finner du en egen lenke til.

Vis mer

Velg et bilde over

 Velg et av bildene ovenfor for å komme til artiklene listet opp under

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.01.2022

Hvordan finne en godkjent tilbyder?

På den nasjonale nettsiden for Inn på tunet som administreres av Stiftelsen Norsk Mat, vil du kunne finne alle godkjente tilbydere av Inn på tunet. Vær oppmerksom på at dersom du bruker eks. google og søker opp Inn på tunet, kan du komme på nettsider som ikke gir den totale oversikten over tilbydere i ditt fylke eller din kommune. 


Publisert 22.10.2021

Hvordan organisere samarbeidet?

Det er ulike måter å organisere samarbeidet mellom Inn på tunet-tilbyder og kjøper av tjenestene


Publisert 25.06.2020

Avtaler og løyve for transport

En viktig forutsetning for et godt samarbeid og for gode tilbud til aktuelle brukergrupper er en klar og konkret avtale mellom tilbyder og kjøper av Inn på tunet-tjenester. Her finner du informasjon om avtaler og offentlige anskaffelser, samt transportløyve.


Publisert 25.06.2020

NAV som kjøper

Nav organiserer sine kjøp av tjenester på en annen måte enn kommunene. Her finner du informasjon om Nav som kjøper av Inn på tunet-tjenester