For kjøpere

Her finner du informasjon for de som bestiller og kjøper Inn på tunet-tjenester. Kjøperne kan være kommuner, NAV, barnevern, psykiatri, skoler, fengselsvesen og private

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.12.2013

Initiativet til å ta i bruk Inn på tunet er ofte et samspill mellom tilbyder og kjøper. I noen tilfeller kan den potensielle kjøperen være proaktiv, oppmuntrer, stimulerer og setter av ressurser til Inn på tunet. I andre tilfeller kommer initiativet fra tilbyderne og deres organisasjoner.

Det juridiske ansvaret for tilbudets innhold ligger hos kjøper gitt at tilbudet er lovpålagt og inngår i offentlige tjenester, slik som skole, helse, sosiale tjenester og rusomsorg.

Suksessfaktorer

Følgende faktorer kan bidra til et suksessfullt Inn på tunet-samarbeid mellom kjøpere og tilbydere:

  • Forankring administrativt og politisk i kommunen. Dette kan bidra til langsiktighet og forutsigbarhet for kjøper, tilbyder og bruker. Ved å inngå langsiktige avtaler, vil tilbyder ha mulighet til å videreutvikle og investere i sitt tilbud, slik at kjøper får et enda bedre tilbud.
  • Personlige relasjoner, tillit og god dialog mellom kjøper og tilbyder. Jevnlige møter og besøk på gården bygger relasjoner, tillit mellom partene og kan løse utfordringer som dukker opp underveis.
  • Kommunens holdninger til utvikling og innovasjon, og ønske om å tenke fleksible tilbud i et livsløpsperspektiv

Teksten her er hentet fra Håndbok for kjøp av Inn på tunet-tjenester. Denne finner du en egen lenke til.

Vis mer