Handlingsplan for Inn på tunet i Nordland

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel for forskjellige brukergrupper.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.05.2016

Fylkesmannen vedtok 9. mai 2016 Handlingsplan for Inn på tunet i Nordland 2016-18. Handlingsplanen beskriver målsettinger for vårt arbeid med Inn på tunet, status for Inn på tunet-tilbud i fylket, muligheter og utfordringer. 

Prosjekt

For å nå målsettingene skal det gjennomføres et treårig prosjekt, der Fylkesmannen ønsker å samarbeide med andre offentlige virksomheter for best mulig måloppnåelse.

Synliggjøring

Fylkesmannen har ansvar for å synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse, omsorg, sosial og utdanningsområdene. Oppgaven innebærer et samarbeid på tvers mellom fagavdelingene våre og utad med andre etater.

Det er ofte offentlige virksomheter som er kjøperne av tjenestene, og det er dem vi skal jobbe mot for å vise hvilke muligheter som kan ligge i samarbeid mellom kommuner og andre offentlige etater og gårdbruk.

Målsettinger i handlingsplanen

  • Samarbeid mellom offentlige virksomheter og gårdsbruk skal bidra til best mulige tjenester til brukergrupper i Nordland.
  • Kunnskap om behov for Inn på tunet-tjenester skal danne grunnlag for en økt etterspørsel av slike tilbud i fylket.
  • For å sikre kvaliteten på tjenestetilbudet på gårdsbruk bør tilbydere som benyttes av offentlige virksomheter være godkjent i Inn på tunet eller tilsvarende kvalitetssikringssystem.

Handlingsplan og prosjektplan ligger vedlagt under dokumenter.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.