Tilsyn med Veidekke Industri AS ASF Sortland

Dato:
19. oktober 2023 13:30
Sted:
Husvika 19, Sigerfjord
Kommune:
Sortland
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Veidekke Industri AS ASF Sortland

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med asfaltverket i Sigerfjord, som tilhører Veidekke Industri AS ASF Sortland.

Publisert 03.10.2023

Tilsynet er del av vår rutinemessige oppfølging av virksomheter som er regulert av forurensningsforskriften.

Tema for tilsynet:

  • Utslipp til vann og luft
  • Støy og lukt
  • Avfall
  • Internkontroll

Inspeksjonsrapport og kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden.

Dato:
19. oktober 2023 13:30
Sted:
Husvika 19, Sigerfjord
Kommune:
Sortland
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Veidekke Industri AS ASF Sortland