Tilsyn med Mosjøen Bil og Maskindemontering AS

Dato:
24. oktober 2023
Sted:
Mosjøen
Kommune:
Vefsn
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Mosjøen Bil og Maskindemontering AS sitt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy.

Publisert 10.10.2023

Tilsynet er en del av en landsdekkende tilsynsaksjon med behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy.

 

Tema for tilsynet:

  • Internkontroll
  • Miljøsanering
  • Håndtering av fluorholdige kjølegasser
  • Håndtering av farlig avfall
  • Utslipp til vann

 

Inspeksjonsrapport og kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden.