Tilsyn med Østbø AS avd. Rana

Dato:
29. september 2022 08:30 - 11:30
Sted:
Mo
Kommune:
Rana
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn ved Østbø AS avd. Rana sitt avfallsmottak på Norsk Jern Eiendom i Rana komune.

Publisert 30.09.2022

Tilsynet er del av vår rutinemessige oppfølging av virksomheter som er regulert av utslippstillatelse fra Statsforvalteren. 

Temaene for tilsynet var:

  • Forurensning til omgivelsene
  • Håndtering av farlig avfall
  • Internkontroll

Kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden. Rapporten legges her når den er ferdig.

Dato:
29. september 2022 08:30 - 11:30
Sted:
Mo
Kommune:
Rana
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga