Tilsyn med Nordland Bilopphugging AS - Fauske

Dato:
17. september 2021 09.30 - 13.30
Sted:
Fauske
Kommune:
Fauske
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Nordland Bilopphugging AS

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Nordland Bilopphugging AS sitt anlegg i Fauske kommune.

Publisert 01.09.2021

Tilsynet var del av vår rutinemessige oppfølging av virksomheter som har tillatelse etter forurensingsloven.

Noen av de tema som ble tatt opp var:

  • Forsvarlig lagring og håndtering av farlig avfall, deklarering av farlig avfall
  • Forsvarlig lagring av sanerte og usanerte kjøretøy
  • Miljøsanering
  • Forurensning til omgivelsene
  • Kontroll med oljeutskiller og utslipp fra oljeutskiller
  • Journalføring, og rutiner for miljøsanering og andre internkontrollrutiner

Kopi av varsel om tilsyn, og rapporten fra tilsynet, kan lastes ned fra denne siden.

Dato:
17. september 2021 09.30 - 13.30
Sted:
Fauske
Kommune:
Fauske
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Nordland Bilopphugging AS