Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilsyn med Hålogaland Ressursselskap IKS - Djupvik deponi

Legg til i egen kalender
Dato:
9. mars 2021 12.00 - 14.59
Sted:
(videomøte)
Kommune:
Narvik
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Hålogaland Ressursselskap IKS

Statsforvalteren vil gjennomføre tilsyn med HRS sitt deponi på Djupvik i Narvik kommune.

Publisert 12.02.2021

Tilsynet inngår i vår rutinemessige oppfølging av virksomheter med tillatelse fra Statsforvalteren.

Aktuelle tema for tilsynet:

  • Mottakskontroll, registrering, basiskarakterisering
  • Rutiner for deponering og overdekking
  • Utslippskontroll og overvåkning
  • Internkontroll

Varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden.

Legg til i egen kalender
Dato:
9. mars 2021 12.00 - 14.59
Sted:
(videomøte)
Kommune:
Narvik
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Hålogaland Ressursselskap IKS