Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Søknadsfrist:
15. mai 2024 23:59
Målgruppe:
Minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Hvem kan søke:
Kommuner i Nordland
Rapporteringsfrist:
31. januar 2025

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til en ekstra innsats for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen.

Publisert 25.04.2024

Les mer og søk midler her.

Søknadsfrist:
15. mai 2024 23:59
Målgruppe:
Minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Hvem kan søke:
Kommuner i Nordland
Rapporteringsfrist:
31. januar 2025