Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknadsfrist:
10. mars 2023
Målgruppe:
Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner i Nordland, Troms og Finnmark
Rapporteringsfrist:
1. april 2024

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kvaliteten i tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg og deres pårørende. Ordningen skal også bidra til kompetanseoppbygging i kommunene.

Publisert 10.02.2023

Det gis tilskudd til kvalitetsutviklingsarbeid, inkludert kompetanseheving i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. For eksempel implementering av nye organisasjonsformer og verktøy.

Det kan også gis tilskudd til samlet kompetanseheving i en region.

Kommuner oppfordres ved utforming av prosjekt og søknad til å søke råd og veiledning hos Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og/eller det regionale kompetansesenteret for lindrende behandling.

Målgruppen er ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Den endelig målgruppen er pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg, uavhengig av diagnose, og deres pårørende.

Kommuner i Nordland, Troms og Finnmark sender søknaden til Statsforvalteren i Troms og Finnmark på e-post:

Rapporteringsfrist for tilskudd mottatt i 2022 er 10. mars 2023. 

Søknadsfrist:
10. mars 2023
Målgruppe:
Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner i Nordland, Troms og Finnmark
Rapporteringsfrist:
1. april 2024