Tilskudd til utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet

Søknadsfrist:
1. februar 2023
Målgruppe:
Kommuner/NAV-kontor
Ansvarlig:
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Hvem kan søke:
Nav-kontor
Publisert 16.12.2022

For bedre bruk og forvaltning av tilskuddet gjennomføres det nå et forskningsoppdrag som skal bidra til å identifisere lovende lokale arbeidsmetoder som kan egne seg til å overføres til andre NAV-kontor.

For å få mer kunnskap skal to lovende arbeidsmodeller prøves ut av andre NAV-kontor. Samtidig skal utprøvingen følges av forskere fra NTNU Samfunnsforskning. Arbeidsmodellene er:

  • “SSA - Sysselsetting, språkombud og arbeidsnorsk” som er utviklet av NAV Frogner
  • “Back to school, Stay at school” utviklet av NAV Midt-Telemark.

Søknad sendes Arbeids og velferdsdirektoratet. Søknadsfrist er 1.februar 2023. Søknadsskjema og mer informasjon om de to modellene ligger på siden.

Du finner kunngjøring og mer informasjon om utprøvingen på Nav sine nettsider.

Se også ordningen tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret.