Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

Søknadsfrist:
1. april 2022 23:59
Målgruppe:
Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner

Stortinget har nasjonalt bevilget midler for å kompensere kommunene for merutgifter til dekning av inntektstap for fastleger, som får fravær grunnet karantene. Tiltaket er utvidet til også å gjelde første halvår av 2021, og tilskuddsordningen er delegert til Statsforvalteren.

Publisert 03.02.2021

Fastlegene er en av gruppene som står sentralt i arbeidet mot koronaviruset. De er utsatt for smitte og påfølgende karantene, som resulterer i sykefravær og merutgifter for kommunene som må dekke inntektstapet. Andre yrkesgrupper som er selvstendig næringsdrivende, mottar sykepenger ved koronarelatert sykefravær.

Målet med denne tilskuddsordningen er å kompensere kommunene for merutgifter til dekning av inntektstap ved sykefravær for fastleger som håndterer koronaviruset.

Kommunene vil bli kompensert for merutgifter knyttet til å gi fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden, en praksiskompensasjon på 9 752 kroner per fraværsdag hvis legen under legearbeid er blitt smittet av koronavirus eller som følge av risiko for å ha fått smitte, må ut av jobb og i karantene.

Praktisk informasjon

  • Tilskuddet fungerer som en refusjonsordning uten krav til videre rapportering fra tilskuddsmottaker. Nødvendig dokumentasjon for at utbetaling skal kunne finne sted sendes inn i søknadsbehandlingsfasen.
  • Krav til søknadens innhold og tildelingskriterier står under pkt. 3 og 4 i tilskuddsregelverket som ligger i fanen til høyre.
  • Søknaden sendes til sfnopost@statsforvalteren.no og merkes 20/5688
Søknadsfrist:
1. april 2022 23:59
Målgruppe:
Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner