Tidligpensjon til jordbrukere

Søknadsfrist:
Løpende
Målgruppe:
Innehavere av landbruksforetak og ektefeller/samboere
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Jordbrukere som er over 62 år

Jordbruker som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan få tidligpensjon. Ordningen omfatter også ektefeller/samboere. Landbrukseiendommen må være overdrat til ny eier som ikke er ektefelle/samboer til jordbrukeren.

Publisert 06.07.2021

Tidligpensjon skal bidra til å lette generasjonsskifter i jordbruket, for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruke, gartneri eller skogbruk.

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan få enkeltbrukerpensjon. Bruker som har fylt 62 år kan få tobrukerpensjon sammen med ektefelle eller samboer som har fylt 57 år. Det blir stilt krav til inntekst i en referanseperiode på fem år. 

For å være berettiget til tidligpensjon må landbrukseiendommen være overdratt til ny eier, som ikke kan være innehaverens ektefelle eller samboer.

Søker må ikke eie noen landbrukseiendom eller ha næringsinntekt fra jordbruk/gartneri/skogbruk lenger.

Søker kan motta arbeidsavklaringspenger, uføretrygd/uførepensjon, gjenlevendepensjon/etterlattepensjon og avtalefestet pensjon.

Du finner mer informasjon på nettsiden til landbruksdirektoratet.

Søknadsfrist:
Løpende
Målgruppe:
Innehavere av landbruksforetak og ektefeller/samboere
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Jordbrukere som er over 62 år