Tilskudd til reinbeitedistrikt og tamreinlag

Søknadsfrist:
15. juli 2021 23.59
Målgruppe:
reinbeitedistrikt og tamreinlag
Ansvarlig:
Statsforvalteren, landbruk- og reindriftsavdelinga
Hvem kan søke:
Reinbeitedistrikt og tamreinlag

Ordningen skal bidra til utvikling av reindrifta i bærekraftig retning, avsetning til kriseberedskap, diverse avløserordninger og arbeid med HMS.

Publisert 05.03.2021

Søknaden må leveres på papir og søknadsfrist er 15. juli.

For å få tilskudd må reinbeitedistriktet og tamreinlaget:

  • være i drift *
  • ha revisorgodkjent regnskap for foregående år
  • ha en vedtatt distriktsplan og sendt siste oppdatert versjon til Statsforvalteren
  • avsette andel av tilskuddet til kriseberedskap

* Reinbeitedistriktet anses for å være i drift når det er opprettet et distriktsstyre, distriktet har en distriktskasse og et reindriftsfond, avholder årsmøter hvert år og sender årsmelding til Statsforvalteren.

Søknaden sendes til Statsforvalteren i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø eller på e-post sfnopost@statsforvalteren.no. 

Statsforvalteren behandler søknaden og fatter vedtak. Landbruksdirektoratet utbetaler pengene.

 
Søknadsfrist:
15. juli 2021 23.59
Målgruppe:
reinbeitedistrikt og tamreinlag
Ansvarlig:
Statsforvalteren, landbruk- og reindriftsavdelinga
Hvem kan søke:
Reinbeitedistrikt og tamreinlag