Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskuddsordning - Eldre ut på middag

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
30. april 2021
Målgruppe:
Hjemmeboende eldre over 65 år
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner i Nordland
Rapporteringsfrist:
1. november 2021 23.59

Kommunene kan søke om tilskudd til å organisere restaurantbesøk for hjemmeboende eldre, inkludert transport for de som har behov for det etter at vaksinasjonen er fullført.

Statsforvalteren i Nordland har fått tildelt kr. 1 594 000 til dette tilskuddet.

Publisert 07.04.2021

Formålet med tilskuddet er å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av sosial isolasjon og å legge til rette for at eldre igjen kan være del av et sosialt fellesskap etter at vaksinasjonen er gjennomført.

Tilskuddsordningen skal gjøre det mulig for kommuner som samarbeider med restauranter å tilby billige middager for hjemmeboende eldre som ønsker å spise sammen med andre.

Tilskuddsordningen er i tråd med satsningene i Leve hele livet, hvor mat og måltider er ett av fem innsatsområder.

Målgruppen: Hjemmeboende eldre over 65 år.

Hvem kan søke: Kommuner

Kommuner kan søke alene, eller i samarbeid med lokale aktører som frivillige og ideelle organisasjoner, lokale restauranter, mat- og spisesteder og transportnæringen. 

Søknadens innhold og tildelingskriterier:

Kravene til søknadens innhold og tildelingskriterier er beskrevet i tilskuddordningens regelverk. Det er ikke eget søknadsskjema.

  • Søknadene bør være poengtert og kortfattet.
  • Beskrive mål med tilskuddet
  • Beskrive tiltak og oppgis hvor mange brukere tilbudet er ment for
  • Inneholde budsjett
  • Undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt i kommunen

Prosjektbeskrivelsen skal omfatte hvordan tilbudet er tenkt organisert og hvordan målgruppen medvirker i utformingene. Videre skal prosjektbeskrivelsen inkludere en aktivitetsplan, hvordan brukere skal rekrutteres samt en beskrivelse av omfang og samarbeid med lokale frivillige lag og foreninger, restaurantnæringen, mat- og spisesteder, transportnæringen eventuelt og andre samarbeidsaktører.

Det gis tilskudd til: Kommunenes arbeid med å organisere restaurantbesøk for hjemmeboende eldre, inkludert transport for de som har behov for det.

Det legges vekt på at kommunene samarbeider med frivillige lag og foreninger i tillegg til det lokale næringslivet. Spisestedene skal tilby billige middager for hjemmeboende eldre.

Egenandel for en hovedrett som holder restaurantstandard settes til maksimalt kr. 125,- mens taxi/transport skal fullfinansieres gjennom tilskuddsordningen.

Søknad sendes Statsforvalteren i Nordland sfnopost@statsforvalteren.no

Søknaden merkes med 2021/2436: ELDRE UT PÅ MIDDAG

Søknadsfrist: 30.04.2021

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
30. april 2021
Målgruppe:
Hjemmeboende eldre over 65 år
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner i Nordland
Rapporteringsfrist:
1. november 2021 23.59